Cronica literară



O tragedie colectivă

După un roman original (Kinderland, 2013) și unul dezamăgitor (Imperiul fetelor bătrâne, 2016) și după un Caiet de cenzor (2017) asupra căruia, necitindu-l, nu pot emite încă o judecată de valoare, Liliana Corobca dă, în Capătul drumului, o saga a deportaților bucovineni în Uniunea Sovietică, după cedarea Basarabiei și a Nordului Bucovinei din vara lui …



Un thriller politic

La aproape trei decenii de la Revoluția din decembrie 1989, Eugen Uricaru dă, în Permafrost, un roman în care se înfățișează dedesubturile și culisele loviturii de stat care a confiscat-o și manipulat-o. Observam cu o vreme în urmă că, spre deosebire de jurnalistul care consumă evenimentul cotidian, prozatorului realist îi trebuie o anumită distanță față …



Inginerul și artista

Ca și alte romane publicate în ultimii ani de Dumitru Popescu, Solemnitatea despărțirilor are un titlu destul de prețios și emfatic pentru un cititor de proză realistă, dar potrivit uneia mai intelectualizate, în care personajele reflectează asupra episoadelor existențiale și, uneori, poartă dezbateri în legătură cu viețile lor. Romanul de față are un narator căruia …



Critica aplicată

A trecut aproape neobservat volumul lui Al. Cistelecan, Fișe, schițe și portrete, cuprinzând peste cincizeci de critici, istorici literari și eseiști comentați cu aplicație și finețe de un analist profesionist. Slaba receptare a unei asemenea cărți nu mai miră, în contextul în care critica noastră de întâmpinare, câtă mai e, se pierde în servicii de …



De la o epocă la alta

Ceea ce se remarcă întâi de toate la parcurgerea volumului Periscop literar semnat de Ștefan Cazimir este aria largă de cuprindere tematică. În general cărțile în care sunt adunate articole, cronici sau studii publicate anterior în reviste ilustrează capacitatea unor critici și istorici literari de a recompune o epocă literară sau măcar o perioadă din …



În cercul poeților

O antologie de autor de peste 500 de pagini și cuprinzând aproape 50 de ani de poezie, câți s-au adunat de la Umbria (1971) la ineditele din 2018, intitulată simplu Poezii și completată printr-un capitol bio-bibliografic și de referințe critice: iată un volum, masiv, cu care un autor consacrat precum Adrian Popescu a riscat editorial. …



Sinopsis

Sub un titlu, Melancolia, ce trimite la prima carte de proză a autorului, intitulată Visul în 1989 și Nostalgia în edițiile ulterioare, Mircea Cărtărescu reunește trei nuvele (în Visul era și un epilog), care surprind întâi de toate prin schimbarea persoanei gramaticale și narative. Și Punțile, și Vulpile, și Pieile sunt la persoana a III-a, …



Zile pline, zile goale

Un volum neașteptat este Uau de Dan Sociu, care ilustra, în cadrul generației 2000 de poeți, o formulă ironic-minimalistă și un format adecvat codului. Spre deosebire de cărțile de versuri anterioare, aceasta amestecă genurile, liricul și epicul interferând. Mai multe pagini sunt de proză curată, ceea ce nu le distinge însă prea mult de textele …



Expirat

`Întoarcerea la poezie a lui Florin Iaru, după o lungă perioadă de publicistică sulfuroasă, comporta un risc. Autorul și l-a asumat, schimbându-și în bună măsură maniera, pentru a nu părea defazat generațiilor mai tinere de cititori. Când „optzeciștii” se aflau la începuturile lor, discursul liric dominant era încă acela metafizic, abstract și simbolic al generației …



La o nouă lectură

Cu volumul Eminescu, poem cu poem: postumele, Alex Ștefănescu își încheie proiectul de exegeză eminesciană, inițializat cu șase-șapte ani în urmă (după cum arată în scurta postfață) și materializat deja printr-un prim volum, apărut în 2017 și consacrat antumelor. O rubrică în România literară dedicată tocmai acestui proiect i-a dat criticului posibilitatea de a-l revizita …