Cronica literară

Biata Anglie

În contextul în care, în ultimii ani, se vorbește tot mai mult despre „post-adevăr” și „post-umanism” (ba chiar și despre ceea ce ar putea însemna „post-uman”), Andrei Cornea vine cu un roman subintitulat O post-utopie. Lectura acestor Amintiri din epoca lui Bibi – despre care s-a scris deja în România literară – va fi destul …

Doi poeți

Încadrarea unui poet de astăzi în­tr-o generație com­portă, în destule cazuri, anu­mite riscuri ce țin deopotrivă de stabilirea locului (sau rolului) său și de analiza propriu-zisă a versurilor pe care le-a publicat. E și situația lui Ion Tudor Iovian, poet „optzecist” cu debutul editorial complicat, ca și la alți colegi de generație, de contextul ultimului …

Străin de sat

După ce, în romanul În iad toate becurile sunt arse (2011), dat ca nou, Dan Lungu preluase fără o notă de precizare o bună parte dintr-o carte anterioară, Băieți de gașcă (2005), și după ce prezentasem curioasa situație într-o cronică din „Observator Cultural”, autorul cu repetiție a dorit parcă să convingă că fiecare proză a …

Dincolo de simbolism

Sunt în literatura română cazuri de poeți cărora le-au fost oferite elogii și recunoașterea publică, pe timpul vieții lor, și apoi o deplină uitare, în epocile următoare; după cum sunt situații răsturnate, cu autori lirici întâmpinați ca niște „curiozități” și tratați ca marginali, reconsiderați și valorificați cu adevărat abia în posteritate. Bacovia ilustrea­ză a doua …

Arta aplicată

Reîntors la proză după mai mulți ani consacrați textelor dramatice, Vlad Zografi ambiționează să dea cu Șapte Octombrie un roman total: frescă socială, galerie de personaje tipice pentru lumea literară, o sumedenie de scene erotice detaliate realist și, cum ar fi spus Buzura, un „raport asupra singurătății” protagonistului masculin. Acesta este un intelectual, firește, aflat …