Puzzle

Celălalt tărâm, paradisiac, există

Să încep așa cum se cade: fixând locul și timpul povestioarei de față, al cărei personaj este chiar autorul acestor rânduri. Așadar: m-am născut și am copilărit într-un orășel de la marginea de sud-vest a țării, pe vremea Războiului Rece. Dunărea forma acolo frontiera care ne despărțea de statul vecin, Bulgaria. În copilărie, urcam des …

„România literară” 2018 – 2019

Anul care tocmai s-a încheiat a însemnat pentru redacția noastră un veritabil tur de forță. Am scos, cum se cuvenea, cele 52 de numere ale revistei, în care am căutat să cuprindem fenome­nul literar românesc, străduindu-ne să arătăm deschidere și fiind atenți, totodată, la păstrarea echilibrului valoric. Dar am desfășurat și cele­lalte programe, adiacente, deja …