Focus: „O viață”. O istorie a eului

O viață. Pagini dintr-o epopee efemeră – câteva precizări, probabil inutile, despre facerea cărții Am scris această carte stăpânit de un sentiment puternic și foarte clar conturat: era ca și cum, scriind, viața s-ar fi mutat din trup în textul ce tocmai se năștea. Trăiam scriind. Capacitatea de a rămâne viu, de a-mi păstra o …Poeme de Gabriel Chifu

Trăiesc indescriptibilul. O viziune Drumurile se șterg sub pașii mei, cerul devine casant, se sparge în câteva locuri. Prin deschizăturile absurd ivite se revarsă valuri de tăcere grea. E o tăcere care spune ceva pe un ton poruncitor, dar nu înțeleg ce spune. Tot prin spărturile acelea izbucnește un vânt versatil: lingușitor la început și …Redistribuirea rolurilor, schimbarea ierarhiilor

Dacă, aflându-ne în interiorul mișcării literare, facem un efort de distanțare și privim întregul, încercând să-l cuprindem, ce anume observăm că se petrece în spațiul literar autohton? Poate nu evident, dar în mod sigur are loc un proces de redistribuire a rolurilor și de schimbare a ierarhiilor literare. Atât în ceea ce-i privește pe protagoniștii …Poezie de Gabriel Chifu

A închide ochii Moartea a intrat în viața mea încet-încet, pe nesimțite, ca un grăunte de muștar care e mic, neînsemnat la început, iar apoi crește până se face copac în ale cărui ramuri se adăpostesc păsările cerului… Într-o zi mama a exclamat către tata: „Biata doamnă Duțulescu, a închis ochii și ea!“. Eu, sincer, …Case fără biblioteci

Un apropiat povestea dezamăgit că a discutat cu studenții săi de la Litere despre Marin Sorescu, iar aceștia nu-i studiaseră în liceu poezia și nici n-o citiseră. Sorescu reprezintă, nu încape îndoiala, una din cele mai sigure valori ale literaturii noastre din perioada postbelică și, totodată, în plus, scrisul său are avantajul de a fi …O întrebare de 1 Decembrie

Tocmai a fost 1 Decembrie, Ziua Națională. Dincolo de festivismele după care, vădit lucru!, ne dăm în vânt, cum suntem noi ca națiune, la 101 ani de la Marea Unire? Am zice că neuniți în fapt, geografic (căci n-avem căile de comunicație strict necesare pentru epoca aceasta!) și neuniți în cuget, în simțire: suntem dezbinați …O pildă veche

Ne amintim, desigur, Pilda viticultorilor din Evanghelia după Matei: un om gospodar sădește o vie, o îngrijește, sapă un teasc, ridică un turn, o împrejmuiește cu un gard și apoi, plecând în altă țară, o arendează unor viticultori. Când se apropie vremea recoltei, gospodarul îi trimite pe supușii săi la viticultorii cărora le lăsase via …În drum spre Ikaria

Încă un roman excepțional care poartă pecetea lui Gabriel Chifu! În aceeași manieră ca și Punct și de la capăt și Ploaia de trei sute de zile. Putem numi această manieră realism magic: romanul debutează cât se poate de realist, înaintează pas cu pas spre o utopie politică și se încheie aproape mistic. Suspansul e …