Redistribuirea rolurilor, schimbarea ierarhiilor

Dacă, aflându-ne în interiorul mișcării literare, facem un efort de distanțare și privim întregul, încercând să-l cuprindem, ce anume observăm că se petrece în spațiul literar autohton? Poate nu evident, dar în mod sigur are loc un proces de redistribuire a rolurilor și de schimbare a ierarhiilor literare. Atât în ceea ce-i privește pe protagoniștii …Poezie de Gabriel Chifu

A închide ochii Moartea a intrat în viața mea încet-încet, pe nesimțite, ca un grăunte de muștar care e mic, neînsemnat la început, iar apoi crește până se face copac în ale cărui ramuri se adăpostesc păsările cerului… Într-o zi mama a exclamat către tata: „Biata doamnă Duțulescu, a închis ochii și ea!“. Eu, sincer, …Case fără biblioteci

Un apropiat povestea dezamăgit că a discutat cu studenții săi de la Litere despre Marin Sorescu, iar aceștia nu-i studiaseră în liceu poezia și nici n-o citiseră. Sorescu reprezintă, nu încape îndoiala, una din cele mai sigure valori ale literaturii noastre din perioada postbelică și, totodată, în plus, scrisul său are avantajul de a fi …O întrebare de 1 Decembrie

Tocmai a fost 1 Decembrie, Ziua Națională. Dincolo de festivismele după care, vădit lucru!, ne dăm în vânt, cum suntem noi ca națiune, la 101 ani de la Marea Unire? Am zice că neuniți în fapt, geografic (căci n-avem căile de comunicație strict necesare pentru epoca aceasta!) și neuniți în cuget, în simțire: suntem dezbinați …O pildă veche

Ne amintim, desigur, Pilda viticultorilor din Evanghelia după Matei: un om gospodar sădește o vie, o îngrijește, sapă un teasc, ridică un turn, o împrejmuiește cu un gard și apoi, plecând în altă țară, o arendează unor viticultori. Când se apropie vremea recoltei, gospodarul îi trimite pe supușii săi la viticultorii cărora le lăsase via …În drum spre Ikaria

Încă un roman excepțional care poartă pecetea lui Gabriel Chifu! În aceeași manieră ca și Punct și de la capăt și Ploaia de trei sute de zile. Putem numi această manieră realism magic: romanul debutează cât se poate de realist, înaintează pas cu pas spre o utopie politică și se încheie aproape mistic. Suspansul e …Un metru pentru scrierile literare

Așezându-mă într-o dispoziție confesivă, fac un mic exercițiu de sinceritate și recunosc public că în copilărie mai ales, ludic și naiv, eram încântat de un joc pe care-l practicam cu asiduitate, un joc care s-ar putea numi Ce-ar fi, cum ar fi, dacă… Da, îmi închipuiam cum s-ar schimba viața fiecăruia dintre noi și lumea …Despre premiile literare ale filialelor

Regulamentul premiilor acordate de filialele USR pentru volume publicate în anul precedent de membrii lor prevede un număr redus de premii, cu o firească diferențiere între filialele mici și cele mari (cu peste 150 de membri). Astfel, alegând dintre aparițiile editoriale ale unui an, juriile filialelor din prima categorie ar trebui să decerneze un premiu …