Chemarea tribului

La numai doi ani după publicarea, în 2016, a ultimului său roman, Cinco Esquinas (Cinci colțuri, Humanitas Fiction, 2016), Premiul Nobel peruan își surprinde cititorii cu o nouă carte, de factură cu totul diferită: La llamada de la tribu (Chemarea tribului) (Alfaguara, Barcelona, 2018, 311 p.). Este un volum de eseuri care trasează exemplar o …

Redimensionarea Școlii Ardelene

Apariția antologiei Școala Ardeleană, alcătuită și coordonată de Eugen Pavel în seria tip Pleiade (București, Academia Română & Fundația Națională pentru Știință și Artă & Muzeul Național al Literaturii Române, 2018, 4 vol.) are mai mult decât semnificația monumentalității dedicate sărbătorii Centenarului, prima care îmi vine în minte. Încununând munca de patru ani a unei …

Poezie de Nicolae Prelipceanu

patriotică ia priviți ce frumos cad frunzele toamna și ce frumos cresc mugurii primăvara și ce frumos cresc copilașii prin leagăne și ce frumos se fac mari și încep să știe și încep să creadă cam tot ce le spun ticăloșii și derbedeii și cât de frumoși sunt ei așa rași în cap și amenințători …

Duiliu Zamfirescu, necazurile și bucuriile bătrâneții. Scrisori inedite

Redusă can­ti­tativ după întoarcerea în țară în 1906 a di­plomatului, corespon­dența lui Duiliu Zam­firescu se reanimă în 1916. Trimise fiilor, fiicelor, norei, rudelor, scrisorile lui compun un mic roman de familie, firesc cumva pentru un scriitor care narase, în cinci volume, saga unei familii. Dacă în Romanul Comă­neștenilor acțiunea se derula cu înce­tinitorul, pe fundalul …

Epistole către Phidelia (fragment)

Pentru R. I Din războiul troian mă voi întoarce cu părul alb și mințile răvășite, nu te mira, voi tulbura multe mări până voi ajunge la tine, dovadă îți voi dărui algele lor, agrafele sirenelor lor, peripețiile ți le voi povesti într-un alt secol, mai liniștit, până atunci iartă-mă că noi am învins, uneori victoriile …

„Sunt sursă și model!“ – Aurel Vlad

Ne-am obișnuit de ceva vreme să privim gestul artistic ca pe o piesă de mobilier Ikea pe care dacă o ambalăm într-un discurs curatorial de natură estetico-filozofică, de influență recentă, atunci produsul este în regulă. Iar dacă acest eșafodaj subțire nu este suficient, el poate fi potențat prin adăugarea unei dimensiuni sociale sau politice, ambele …

George Banu în studii și mărturii

George Banu, „Pagini alese”, 3 vol., Editura Nemira, București, 2018

George Banu publică, la finele lui 2018, sub titlul Pagini alese, trei volume masive (Studii, Eseuri și Mărturii), numărând aproximativ două mii trei sute de file, în care adună laolaltă ceea ce a considerat că îl reprezintă. Partea leului revine, desigur, scrierilor destinate exclusiv teatrului. Precise și documentate, doldora de informații enciclopedice, docte câteodată, dar …

Sincretism la limita dintre știință și religie

Eric-Emmanuel Schmitt, „Noaptea de foc”, Traducere din limba franceză: Marieva Ionescu, București, Editura: Humanitas Fiction, 2017, 193 pag.

Un vechi proverb austriac spune că Dumnezeu îți dă grâu dar, nu îți coace și pâinea. Această regulă etică generală i se aplică și lui Schmitt în cartea de față, o carte în care Dumnezeu nu mai e surprins ca figura divină desăvârșită, care își curăță indiferent unghiile deasupra umanității, ci mai degrabă ca o …

Sălbaticul lui Guillermo Arriaga

În 2014, invitată fiind la FILIT (Festivalul Internațional de Literatură și Traducere) am avut privilegiul de a-l cunoaște îndeaproape pe Guillermo Arriaga, scenaristul filmelor Amores perros, 21 de grame și Babel. Scenarist, dar și scriitor, după cum se și autodefinește. De ce spun că l-am cunoscut îndeaproape? Fiindcă, după discuția purtată pe scena teatrului ieșean …