Poezii de Ana-Maria Vințan

Sângele și cuvintele lăsate povară de morții tăi necunoscuți au șters veșnicia copilăriei noastre. Vei rămâne în fierbințeala amiezii doar cu cei ce încolțesc primăvara și mor din nou în iarnă, iar pe câmpiile de sus, când furia vântului va purta mirosul de pământ, ne vom zări fără atingeri și fără ca marea să ne …

Libertatea frigului

se dedică lui LIS la primirea Premiului Eminescu îmbătrânesc lăutari în spălătoresele clipei ninge libertatea frigului în șotronul copilăriei e o veghe a lui nichita în dangătul clopotului neterminatele tale ecouri voci pline de noi ne deochem libertatea mirarea un mieunat de pisici poemul are virtuți cavalerești trupul șoaptelor laudă izbânzii dintotdeauna o întâmplare a …

Tratatul despre sinucigași, o antologie

În peisajul stradal de după evenimentele din decembrie 1989, în mai toată România și-a făcut apariția o mulțime pestriță de standuri cu cărți și reviste de cele mai diferite culori, orientări și prețuri. Înainte, cât timp anticariatele erau mai mult goale, intrai de cel puțin două ori pe săptămână în singura prăvălie cu cărți vechi …

Femeia cu ochi albaștri

– fragment de roman – În ziua aceea eram copleşit de-o dorinţă intensă dacă nu cumva de-a dreptul stranie, aproape fără motiv înafara unei melancolii ce mi-o provoca singurătatea. Îmi doream grozav să întâlnesc, sau ceva mai mult: să fiu în vecinătatea unei femei frumoase şi nimic mai mult. Aveam nevoie de un moment de …

Fuga după regăsire

Romanul Chihlimbar al lui Cătălin Pavel, sub intenția de a prezenta o biografie ficțională a lui Josquin des Prez (și în linie directă cu acest tip consacrat de roman postmodern, cu cîteva reprezentări deja celebre precum Disaster Was My God sau The noise of Time) voalează un omagiu adus trecutului prin limbă și cultură, dar …

Poezie de Olimpiu Nușfelean

Unde așezăm plînsul copilului? Un scîncet de copil la intrarea-n biserică, undeva sub prima boltă, spre sfîrșitul liturghiei. Îngerii păzitori au un ceas de relaxare, profită de priveliștea zilei așezați pe streșinile acoperișului… Pregătit oare pentru nefericire? Nu extincția – simpla extincție – privilegiul eternității. Și nici nu-i țipătul prim, ci gînguritul întrerupt între primele …

Mitul etnogenezei românilor: universul traianic

G. Călinescu nu face cunoscute criteriile pe baza cărora a identificat cele patru mituri fundamentale ale românilor, exprimate în câte o operă literară sau folclorică; astfel: mitul morții, e exprimat în balada populară Miorița, al creației, în balada Meșterul Manole, mitul erotic, în poemul Zburătorul, de Ion Heliade-Rădulescu, iar cel al etnogenezei noastre, în poemul …

Versuri de Spiridon Popescu

Psalm Doamne, Mi s-a umplut sufletul de Mării – De la o vreme Toate Măriile evlavioase Vor să-și nască Hristoșii La maternitatea din sufletul meu. Cu smerenie vin și te-ntreb, Doamne: Cum ai putut să ridici În mine această imensă clădire Fără ca eu Să nu fiu în stare să văd Nici sacii de ciment, …

Despre morală în artă

„El părăsise zmeii, trecând la rugăciune Și-avea drept hrană numai văzduhul străveziu…“ – Mahabharata – Binele moral și cel social. Autonomia artei De o bună bucată de vreme, discuțiile despre artă – în general – și literatură în special eludează sistematic chestiunea moralei sau o pasează tacit. De parcă arta ar putea exista fără urmă …