Guzgano-păduchioșii carpatini

Simțind nevoia să-i ajusteze Țiganiadei o nouă talie prin „traducerea” ei în proză, Traian Ștef publica în 2010 Povestirea Țiganiadei după Ioan Budai-Deleanu. Atunci, autorul propunea cititorilor o variantă actualizată, adecvată, în datele ei esențiale, schimbărilor de paradigmă literară și mutațiilor de sensibilitate. Interesat de aclimatizarea epopeii la contemporaneitate, poetul orădean era atent la permanenta …

Figuri ale corporalității

Multe dintre poemele volumului Cealaltă viață (Editura Școala Ardeleană, 2018), apărut sub semnătura lui Gellu Dorian, sunt încadrabile în categoria „liricii rolurilor”, unde, sub diferite măști ce ascund nu doar fețe, ci și trupuri de la diferite vârste, eul poetic își încropește o mică scenă teatrală de uz personal. Printr-o asemenea strategie textuală, sunt travestite …

Pomana de la catedrală

Imediat după ce șocul emoțional cauzat de incendiul de la Catedrala Notre-Dame a fost atenuat, liantul social și afectiv ce părea să-i reunească pe francezi s-a rupt, deoarece în mass-media s-au canalizat multe discuții împotriva consistentelor donații. Grație ajutorărilor, s-au strâns mult mai mulți bani decât ar fi trebuit pentru restaurarea celebrului lăcaș de cult, …

Scriitor în negru și alb

Este anevoios de făcut o sistematizare bibliografică a celor peste 20 de volume publicate până acum de Livius Ciocârlie, deoarece ele au un caracter eterogen, iar înlănțuirea cronologică nu poate garanta găsirea de repere sigure dacă vrem să urmărim devenirea acestui derutant scriitor. Autocaracterizarea depreciativă a autorului Fragmente-lor despre vid precum că el se imită …

Așa fiu, așa tată

În calendarul cultural al anului 2019 sunt de marcat două importante date comemorative nu numai pentru spațiul francez: centenarul morții lui Pierre-Auguste Renoir și 40 de ani de la moartea lui Jean Renoir. Expoziția „Renoir père et fils“, deschisă la Muzeul Orsay (noiembrie 2018 – ianuarie 2019), a venit în întâmpinarea acestor evenimente, propunându-și să …

O carte de imobil

Din realitatea faptului imediat și din sedimentările în timp ale unor frânturi autobiografice, Ovidiu Genaru desprinde reușite „blocuri” de semnificație și le orânduiește în noul volum de versuri La opt, gaura cheii și alte patimi (Editura Junimea, 2018). Pentru a exprima datele realului, poetul băcăuan locuitor la bloc nici nu trebuie să mai părăsească apartamentul, …