Isusa Cristina

Alexandru Ecovoiu mărturisea undeva că, deși respectă credința religioasă, nu-i împărtășește dogmele și că, din moment ce nu crede în aproape nimic, cu atât mai puțin ar putea să creadă în biserică. Nedus de multe ori la biserică, el se arată a fi mefient față de orice doctrină religioasă. Din aceste motive, mesajul major transmis …A călători ca un străin

Nicolae Filimon – 200 Dinicu Golescu recomanda, în Însemnare a călătoriei mele, trimiterea copiilor de români la învățătură în țările din Vestul continentului, unde se putea face o instrucție serioasă, modernă, în condiții superioare celor existente acasă. Neostenit de drumul pe care îl deschisese în cultura și literatura noastră, iluminatul boier dădea el însuși pildă …La umbra hărților în floare

La începutul deceniului trecut, Cornel Ungureanu a auzit, ca mulți alții dintre noi, că, în „imediata noastră apropiere”, se află adevăratul centru al Europei, atât pe axa Est-Vest, cât și pe aceea Nord-Sud. Topografi de bună-credință și geografi serioși, de la Societatea de Geografie din Austro-Ungaria, au ajuns la concluzia, în 1875, că pe dealul …Pavel Chihaia – treptele săvârșirii

un moment crucial în existența lui Pavel Chihaia l-a constituit discuția avută în 1946 cu prietenul său Petru Dumitriu, în urma căreia și-a dat seama că drumurile lor se vor despărți inevitabil: „[…] discutam despre eforturile comuniştilor de a robi societatea românească, în primul rând intelectualii – ceea ce s-a întâmplat nu după multă vreme. …La presiunea străzii

Cu toposul cuprins de fosta Stradă Măicuța, din Târgu-Frumos, orașul natal al lui Valentin Talpalaru, eram familiarizat de când citisem volumul de proză cu rememorări afective Povestirile de pe Măicuța (2012). Remarcam atunci în scrisul autorului ieșean caracterul mobil al naraţiunilor, modificarea intensităţii şi a timbrului vocii odată cu parcurgerea vârstelor naratorului, apoi îmi atrăsese …Desene pregătitoare

„Anul Leonardo da Vinci“, dedicat jumătății de mileniu scurse de la moartea genialului renascentist, este marcat, în Europa occidentală, prin deschiderea de expoziții și prin desfășurarea de manifestări culturale. Din ianuarie până în aprilie, L’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts din Paris a prezentat, pentru prima dată, un ansamblu de opere in situ, în mica expoziție …Drum fără făgaș

Evenimentele narate de Ovidiu Dunăreanu în romanul Lumina îndepărtată a fluviului. Istorisiri din Condica marilor și micilor praznice sunt realizate şi proiectate într-un timp practic neprecizabil. Peste toponimia reală sunt trasate coordonatele unui tărâm ce lasă la lectură impresia că am intrat deja în fabulos, dar, deși spaţiul geografic real este remodelat ficţional, el păstrează …Psihodrama 68-istă

Din interpre­tarea evenimentelor petrecute acum 50 de ani în Franța s-au reținut câteva formule enunțate de Raymond Aron ce au devenit stereotipuri, precum „psihodramă“, „revoluție de negăsit“, „carnaval“, „iraționalism“, „nihilism“, „delir“, „maraton al pălăvrăgelilor“. Toate acestea au furnizat un evantai de teme pentru criticii ulteriori ai discursului anti-’68, care au văzut în tot ce s-a …Un oier al minții

Asemenea vă­ca­rilor de pe câmpia libertății de la Islaz, care înjură vacile cât e ziulica de mare, viețuiesc și pe spațiul mioritic ciobani care nu fac altceva decât să uziteze de întreg repertoriul înjurăturilor când este să-și păzească oile. Dar se poate întâmpla ca pe acest spațiu binecuvântat al limbii române să existe și oieri …Aura exemplarității morale

Ultimele întrebări adresate lui Mircea A. Dia­conu în cadrul unui interviu acordat în 2010 și inclus în culegerea Metacritice (Iași, Editura Junimea, 2018) sunau astfel: „Cititorul de literatură românească din tine, dacă ar eșua pe o insulă pustie, ce cărți esențiale din cultura noastră ar lua cu el pen­tru alinarea singurătății? Poți să numești zece …