Zoom – Religii în democrație

Primele trei paragrafe ale articolului 29 din Constituția României cu privire la libertatea religioasă menționează că: „(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale; (2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc; (3) Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii.”

*

Legea cultelor din România, nr. 489/2006, stipulează că, la data intrării în vigoare a acestei norme, 18 culte sunt recunoscute oficial în țara noastră. Și anume: Biserica Ortodoxă Română; Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara; Biserica Romano-Catolică; Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică; Arhiepiscopia Bisericii Armene; Biserica Ortodoxă de Rit Vechi din România; Biserica Reformată din România; Biserica Evanghelică C.A. din România; Biserica Evanghelică Lutherană din România; Biserica Unitariană Maghiară; Cultul Creştin Baptist- Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România; Biserica Creştină După Evanghelie din România; Biserica Evanghelică Română; Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România; Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din România; Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România- Cultul Mozaic; Cultul Musulman; Organizaţia Religioasă “Martorii lui Iehova”.

*

Catedrala Mânturii Neamului din București, sfințită la finele anului 2018, este una dintre cele mai mari clădiri religioase din lume. Dimensiunile construcției sunt impresionante: lungimea – 126,10 metri; lățimea (la abside) – 67,70 metri; înălţimea – 120,00 metri până la baza crucii de pe turla principală Pantocrator (crucea va avea încă 7 metri); aria totală construită la sol – 13 668,50 metri pătrați; aria totală desfăşurată construită – 52 529,20 metri pătrați; aria utilă totală: 36 897,96 metri pătrați; volum: 323 000 metri cubi; capacitate – 6000 de persoane. Totodată, Catedrala Mântuirii Neamului este și deținătoarea celui mai mare clopot-balans din lume; acesta cântărește nu mai puțin de 25 de tone, fiind acompaniat de alte șase clopote care, împreună, cântăresc 33 de tone.

*

Între 31 mai și 2 iunie 2019, Papa Francisc s-a aflat în România, într-o călătorie apostolică derulată sub genericul „Să mergem împreună“. A fost cea de-a doua descindere a unui Papă în România: între 7 și 9 mai 1999, Papa Ioan Paul al II-lea a venit în țara noastră, cu ocazia unei vizite ecumenice. Aceasta din urmă a fost, de altfel, prima venire a unui Papă în România și, după Marea Schismă din 1054, a fost prima oară când un Suveran Pontif vizitează o țară majoritar ortodoxă.

*

„Statul român re­cunoaşte cultelor rolul spiritual, educaţional, social-caritabil, cultural şi de parteneriat social, precum şi statutul lor de factori ai păcii sociale” și ” În România nu există religie de stat; statul este neutru faţă de orice credinţă religioasă sau ideologie atee” sunt două paragrafe din Legea Cultelor în care este precizată poziția oficială a statului român în raport cu reprezentantele oficial-recunoscute ale diferitelor credințe religioase de pe teritoriul României.