„Inteligența“ artificială

N-am pus întâmplător între ghilimele primul cuvânt din titlu. Motivul se va vedea, sper, din ce voi spune mai departe. Subiectul ca atare mi-a fost sugerat de un articol al lui Andrei Cornea din „Dilema veche“ (6-12 aprilie), care consemnează o experiență (nicide – cum o …expertiză!) interesantă. Scrie Andrei Cornea: „Buimăcit de știrile din ultimul timp, speriat un pic, amuzat un pic, m-am luat și eu, zilele trecute, la trântă cu cei doi super-inteli – genți artificiali – Bing și ChatGPT.“ Bănuiesc că măcar unii dintre cititorii noștri știu că e vorba despre două mașinării dotate, zice-se, cu inteli – gență. Cu cel dintâi a făcut, cum să-i spun altfel, o demonstra ție, într-o șe – dință a gu vernului, însuși premie rul. Așa că Andrei Cornea a pus și el mași – năriilor cu pricina câteva întrebări. N-au fost între – bări cap cană, ci întrebări simple, obișnuite. Poate, un pic parșive. Răspunsurile au fost, în general (sublinie – rea îi aparține lui A.C. – n.m.), corecte. În general însemnând că ar putea fi asemănate cu mănușile cu un singur deget, po – trivite pe orice mână. Cele mai multe nu erau pro – priu-vorbind răspun suri, ci un fel de prezentări ale subiectului. De exemplu: care este semnificația și care sunt cauzele războiului din Ucraina? „Războiul din Ucraina este un conflict armat între Rusia și Ucrai – na, care a început în 2014 și s-a intensificat în 2022. Războiul este cauzat de interesele geopolitice și economice ale Rusiei în regiunea Mării Negre, de diferențele culturale și istorice dintre populația ucraineană și cea rusofonă și de lipsa de reforme politice și economice în Ucraina.“ Răspuns in com – plet, parțial inexact, descriptiv, lipsit de un punct de vedere propriu, fără nuanțe, în fond, școlăresc. Unde este „inteligența“? Prostia, da, este din plin, de exemplu, când, la întrebarea „cum pot promova egalitatea de gen“ între cele „două pisici și cei doi motani“ din casa mea, Bing răspunde: „Egalitatea de gen este un subiect important și poate fi promovată și în rândul animalelor de companie“ (!). Cum poate fi promovată, Bing ne spune mai departe: prin nediscriminare, fie când e vorba de hrană, fie când e vorba de afecțiune. Mai vreți o bazaconie? Iată: cum putem combate rasismul în cazul furnicilor? Răspunde ChatGPT: „În general, furnicile nu sunt rasiste etc.“ Dar în particular?, se întreabă pe bună dreptate Andrei Cornea. Îmi îngădui să vin și eu cu o contribuție la dosarul „inteligenței“ artificiale. Experimentul lui Andrei Cornea m-a convins, așa că nu voi avea, la rândul meu, o conversație cu un astfel de robot, oricât mi se va spune că e vorba doar de un început și că în viitor roboții vor fi perfec – ționați și vor deveni cu adevărat inteligenți. După părerea mea, acest lucru nu se va întâmpla niciodată, pentru că „inteligența“ roboților este esențial diferită de inteligența umană. Să nu uităm că omul este cel care creează roboții, și nu invers. Ca și Dumnezeu, în viziunea lui Blaga, omul aplică creațiilor sale o censură transcendentă. Ucenicul vrăjitor, care o ia razna, este el însuși om. Noțiu nile de libertate (inițiativă, spirit critic, origina litate) și de înțelegere (apreciere, judecată) nu au sens în cazul roboților. Ei iau ad litteram cuvintele și frazele, care sunt pentru ei strict denotative, niciodată conotative. În lipsa co – notațiilor, nu există antifraza ironică, nuanța, umorul, metafora, stilul (care e omul, adică ține de particular, nu de gene ral). Stilul e o formă subiec tivă a limbii, presu – pune sen sibilitate, emoție, tan drețe sau brutalitate, și el izvo răște dintr-un strat al ființei umane la care roboții n-au acces.

O remarcă necesară este aceea că robotul are supe – rioritate față de om într-o singură privință: capacitatea de a acumula informații, beneficiind de tot ce conține internetul. Superioritate aparentă însă, cum este aceea a Bibliotecii Naționale asupra unui om de știință sau de Litere. În realitate, biblioteca e doldora de informații, spre deosebire de omul învățat care, doar el, transformă informațiile în cunoștințe: trecându-le prin sita specialității și a personalității lui, rânduin – du-le, ierarhizându-le, clasificându-le, comparân – du-le și apreciindu-le. In – formațiile sunt cunoștințe în stare brută, neprelucrate intelectual, moral sau emoțional. O carte își capătă valoarea dacă e citită cum trebuie. Animalele își transmit informații. Omul posedă cunoștințe, ceea ce presupune un background cultural. Omul este un animal cultural. Se poate observa și că răspunsurile robotului suferă de inadecvare. În generalitatea lor, nici nu pot funcționa altfel. Or, adecvarea este baza oricărei referiri la un obiect, la o idee, la o tematică. Am citat nu o dată fraza lui G. Călinescu: „Dacă spui cuiva te iubesc și ți se răspunde șapte, e semn că universul începe să se destrame.“ La destrămarea universului ideii, uman prin excelență, Bing, ChatGPT și tot mai numeroșii lor fani lucrează ceas de ceas, zi de zi și în proporție de masă. Avem deja semne clare de intrarea minții omului în acest proces de inadecvare și de aplatizare, în fond, de transformare a tuturor formelor de discurs într-unul politically correct, care înaintează rapid spre un impas istoric, la capătul căruia se va izbi de zidul woke, cancel culture și restul. Vorba lui Andrei Cornea: „Din toate motivele astea, oamenii ca mine și ca dumneata nu prea mai au rost pe pământ. În general…“.