Poeme de Vasile Igna

Roată – roată

1.

Nu povestește, dar învață-a scrie

cifre bățoase, litere mai moi

pereții Peșterii sunt de hârtie

ticsiți de liniuțe, cercuri și cârlige

de care spânzură, doi câte doi,

îngeri pe care flama gerului îi frige

și îi aruncă iute înapoi.

Și ei se-nalță ca un uliu berc

purtat de boarea umedă a groții

se-nvârt pe loc într-un zănatic cerc

ce se visează partea plină a Roții.

Și sus, mai sus decât pășunea zilei

unde nu crește iarba și nici umbră nu e

răsare palma bătucită-a milei

întinsă spre Hotar și prinsă-n cuie

de doi tâlhari cu sulițele boante

și un triunghi cu două laturi șuie.

2.

Nu în cuib se așezase Pasărea

ci pe umărul lui, acolo dormea

și de acolo se ridica dimineața când

întunericul se trudea să-i strecoare

penele cozii sub gulerul cămășii

ca pe-un lințoliu

ori ca pe-o cravată de doliu.

Să-l facă să tacă retezându-i

rădăcinile vorbei, să-l sugrume

cu nodul umilinței și al deznădejdii.

Și doar ea, Pasărea, să-i simtă

zvâcnetul tâmplei crescând cum

în borta ghiocului crește

murmurul mării, răsuflarea

de pustnic astmatic a gerului

ori, câteodată, vorba-n doi peri

a Corăbierului.

Pasăre-pasăre coadă rotată

cine ți-a-nchipuit iconiță de fată

cu cosițele legate de stele

și țâțe ca două porumbele

ce picotesc pe marginea Văii

dincolo de Cuca Măcăii?

3.

Cu degete de orb pipăie

stâlpii de ceară ai zilei și

cu urechi de măgar ascultă

ecoul tunetului.

Picură sânge din norul

de piatră al Peșterii

picură rar, cu folos

sunt trupuri de carne acolo

cu fața în jos

cu venele pline de apă sfințită

una și oarecum nedespărțită.

Ca printr-o fereastră puțin crăpată

li se văd inimile burdușite cu vată

cu povești și amăgiri, cu odoare

hulite de grămătici și de pețitoare

confiscate apoi de inspectori

mahmuri și de moravuri ușoare.

Și deasupra un Rege Pitic.

Așadar, totul pentru nimic?

E pustiu împrejur, doar pițărăii

corindă în gând câte-o vergură sfrijită

ce se scaldă pe furiș în undele Văii

despuiată și abia de curând pocăită

cu para dorinței încă nedezlipită

arzând ipocrită

în colțul ferit de capcana cea nouă

a Roții cu spițele rupte în două.

4.

Și deodată începu să vorbească

într-o altă limbă deloc păsărească

fastuoasă precum valul ce se schimbă

din talaz în maree, o limbă

cu litere învelite-n sfială

cu legiuni de silabe de zoală și fală,

cu rădăcini uitate de verbe

cu rase prolifice de zicători și proverbe

și pioase focuri de paie

aprinse pe aripi de uliu și gaie.

Unde nu e pisică,

șoarecii steag ridică“, spuse.

Era un loc de trecere încalte

cu poteci strâmte și maluri înalte

putea fi și una și alta

și papi și cavaleri de la Yalta

și visătorul din vis

și visul din visătorul proscris.

Ori o păpușă cu ochi ca faianța

adusă de străbunicul din Franța.

Nu putea să dovedească nimic

era nevolnic și tare mic

mai era destul până-n zori

ori

până la noua străvechime

cu dulcea și nesfârșita ei întunecime.

5.

O să o scot din somn, spuse,

nu-i îndoială,

o să o înfășor în beteală

și-o să-i cos buzunarele toate cu fir

dintr-un patrafir

cu poalele infinit suprapuse

precum ale bolții margini de stele

înfipte în întuneric până-n prăsele.

Și o voi ascunde de frica ochilor lumii

unde apa încearcă puterile humii

făcând strungă cam într-o dungă

ori șușotind ca golanii

pierzând toți gologanii

din strânsa dumnealor pungă.

Și, Doamne, ce filantrop a fost

în călătoriile lui fără de rost

dincolo de fruntariile nopții

jucând arșice cu harapii și copții

ori făcând temenele frâncești

unor crăițe din nescrise povești.

O să o scol din somn, spuse,

și o s-o înalț regină și doamnă

peste Valea ei cotropită de toamnă

peste singurătăți și bucurii încuiate

în cufere cu mii de lăcate

și în preajmă cu a fiarelor-iarbă

împletindu-i de iederă salbă

și o căsuță cât un ghioc

să aibă amândoi loc.

Cu două odăi, amândouă

zugrăvite cu sineală de rouă.