Rebut

Coperta cărții din care am desprins acest poem este ilustrată de un butoi deasupra căruia sunt scrise numele lui Eminescu, Bacovia, Blaga, Stănescu, Eliade, Poe și Socrate.

Eterodox este și ateul
Care tulbură apa judecății.
La Tribunal se luptă cu zmeul
Surpând ordinar, spiritul dreptății.

Eterodox demolează doctrine
Și piramide de democrație.
Pune foc la cărțile divine
Străin de lege și etocrație.

Eterodox ni se-nfățișează
Pe corabia vieții – inconsecvent.
Demolează iubiri și trișează
Un rege traumatizat și prudent!

(din volumul Felinarul lui Diogene de Emil Sinescu, Editura Lumina Tipo, București, 2019)