Poem de Adrian Alui Gheorghe

Vrăjitoarea

 

Ea e, cu siguranță, o vrăjitoare.

Are o inimă care deși nu se vede, se simte,

o vezi cum își traduce

zbaterea din piept în cuvinte.

Priviți-i ochii cu care oprește norul în loc,

noaptea îi visezi

cum dau, cu o clipire, cerului, foc.

Sau gura…!

Gura care deșiră propoziţii dintr-o

carte încă nescrisă,

dar la care lucrează, tremurînd,

imberbi poeţi și alţi posedaţi

de fantasmele lumii de dincolo

pe care ea ar reprezenta-o aici,

dintr-o greșeală de situare cosmică.

Da.

 

Sufletul îi e o trambulină

care te aruncă direct în iad și asta

numai dacă intri în raza privirii ei;

dacă intri în sufletul ei,

te-ai topit ca lumînarea

care arde îmbătată de umila contribuţie la

despicarea nopţii nesfîrșite.

 

Cu siguranţă, e o vrăjitoare.

În faţa ei păcătoșii își văd păcatele,

zdrenţăroșii se rușinează de zdrenţele lor,

războinicii încheie păci grăbite lăsînd de  izbeliște

mizele morale

pentru care au săpat tranșee în calea nopţii

dar și a morții

și acum se gudură la picioarele ei

ca și cum s-ar răsuci melancolici

în pîntecele mamelor pierdute

ca în morminte.

 

Și mai mult,

în loc să aibă cea mai mică

compasiune pentru această lume derutată,

ea formează cîte un număr de telefon

și începe să pălăvrăgească la nesfîrșit.

Cu cine?

Cu Dumnezeu.

 

Femeia asta nu e de lăsat liberă

în lume nicio secundă,

cu un singur semn cere grădinii să îi arate

florile altui an, dispărute

și grădina înflorește brusc la picioarele ei

dintr-un impuls greu de înţeles:

și în jur miroase totul a altădată.

 

Melcii se fac punte și ea pășește pe spinările lor

ca să nu își rănească tălpile, cică,

deși o face doar ca să își arate arta vrăjitoriei

pe care a dus-o pînă la subtilităţi incredibile

dar cu care nu te joci

decît dacă ești iresponsabil.

Punct.

 

Au fost martori nenumăraţi

care au descris cu lux de amănunte

mai multe scene de acest fel

dintr-un scenariu greu de anticipat,

dar care spune totul

despre caracterul ei de vrăjitoare.

Deși ar fi putut fi condamnată

pentru infracţiunea

de violare a sufletelor a mii de bărbaţi,

completul de judecată a stabilit

ad-hoc că oricum

e destulă pedeapsa să trăiești într-o lume

și așa prea strîmtă,

așa că au lăsat-o să își facă mai departe de cap.

În consecinţă, merge în continuare pe stradă

de parcă genunchii ei ar vorbi

iar pașii ar fi silabe dintr-un discurs despre

cît de lipsit de materialitate e de fapt trupul

care se dovedește,

la un oarecare final,

că nu e decît limba unui pendul

care măsoară timp și vieţi fără rost.

O bizarerie.

 

E posibil să nu practice, totuși, magia neagră

pentru că în scobitura genunchilor ei

poţi să zărești din cînd în cînd niște îngeri

care fac vocalize;

iar micile obscenităţi cu care

aceștia își pigmentează ieșirea în lume

sunt de fapt niște agreabile licenţe comportamentale,

permise chiar și de instanţele pudibonde.

 

Cu siguranţă, e o vrăjitoare.

Și dacă vreodată se va lua

decizia să fie arsă pe rug,

sper să îmi revină mie

obligaţia

să aprind chibritul,

deși

tare mi-e teamă

că mai întîi o să îmi ia foc degetele.