Versuri de Vasile Tudor

Scrisoare către Tată

Tatăl meu

care-ai trecut prin nouri

lasă-mi tăcerea ta

bunătatea și simplitatea

nervul de a fi

același altcumva

lasă-mi bucuria

zilelor duse

în frumusețe anonimă

și întristarea fără gînd

aici cuvîntul nu-mi ajunge

și totuși este-n mine

Ora exactă

Doamne, cîtă precizie

pentru nașterea mea

cineva a pus în mișcare

rotițele de aer

ale ceasului meu plîngător

cineva a fixat ora părinților

din infinit anterior

secundă pe secundă-mi bate

fix clopotul interior

mai lasă-mă acum

și niciodată altădată

în aceste zile visez

în această lumină înnoptez

într-o singurătate intactă

dar în sfîrșit ora-i exactă

Plajă

…adevăratul timp e apa vie

marea înălțată în abis

oglinzi tăiate-n valuri

aprind la suprafață

cerul scufundat

un soare crud

aruncă-n suflet umbre

și-i începutul albul

în care iar mă scald

lumina dizolvată

împarte-n nopți adîncul

prin aerul înalt

curg numere prescrise

tăiate-n săbii vechi

stau fără mine

piatră

în țărmul sfărîmat

azi numai eu știu chipul

în care m-am pierdut

nisipul

vastul rest

în care mă afund

cu prospețimea zilei…

Mut adîncimii lui

Nimeni nu știe cîtă luciditate

pentru o clipă de neeu

cîtă frunză

pentru un fruct amărît

zvîrlit de vîntul derbedeu

mut adîncimii lui

numai pămîntu-mi știe

tot ce va fi să-nvie

din totul amărui

Freamăt

…cuvinte șterse

lucruri moarte

memorie uitată-n alb

ce corp obscur

lumina mi-l topește

și freamătă o umbră

și pîlpîie impur…

E timp

e timp cînd cineva

se furișează-n umbre

incendiază noaptea

cu roua scăpărînd

iazuri verzi de tăcere

limpezesc în mîluri

visele mă pierd în stufăriș

verdele vînt mai tare

se-avîntă-n uscăciune

același vînt e potrivit și-mine

aceleași stele ghemuite-n frig

îmi ghemuiesc și ziua

și ochii mi-i aprind

același sunet pur fără cuvinte

își caută auzul

și-n mine mie însumi mă aud

Portret cu trandafiri

…e o frumusețe răsfățată-n spini

cu unghii zvîrlite în cer

un nor de-îmbrățișare

în spațiul meu ghimpat.

pur încîlcit stingher

un măcieș surîde

cu libertatea lui…

Iată-mă umblînd

Singurătatea

nu mă mai poate uita

și iată-mă umblînd

de la un cuvînt

la un alt cuvînt

de la o tăcere

la o altă tăcere

pînă cînd ajung o literă

lîngă groapa comună

pînă cînd umbra-mi

se strecoară-n sine-mi

și piatra mă va-îmbrățișa

Acel ce seamănă

…trec pluguri negre

aproape de inimă

acel ce seamănă știe

că niciodată nu voi mai semăna

în aceeași oglindă

atom cu atom

aruncă-n brazdă

mizeria de a trăi

acum îmi ajunge indiferența

pentru a fi fericit

îmi ajunge blîndețea

pentru a umili tirania

încăpățînatul timp

de a fi fix

în alte chipuri …

Tutun

…de bărăgan și mărășești

plugari de naționale

și de mai finu’ de snagov

cine-și mai amintește

nici Kentul nu e mai presus

de ceea ce se stinge

nici ochii mei căprui…