Poezii de Ana-Maria Vințan

Sângele și cuvintele lăsate povară de morții tăi necunoscuți

au șters veșnicia copilăriei noastre.

Vei rămâne în fierbințeala amiezii doar cu cei ce încolțesc primăvara

și mor din nou în iarnă,

iar pe câmpiile de sus, când furia vântului va purta mirosul de pământ,

ne vom zări fără atingeri și fără ca marea să ne depună la mal,

departe de nisip și de străzile lungi.

În celălalt prag al dimineții

lumina va fi toată în ochii mei,

răcoarea va izvorî din mine,

din pieptul meu va sufla vântul.

Voi fi plină de miresme, de chipul fiului meu,

de glasul mamei și de privirea tatălui,

de un somn adânc și un vis fugar de după amiază pustie

 

Un cal

Stăpânul pădurii de nord mi-a trimis un cal sălbatic de culoarea pământului

și mi-a poruncit să alerg cu el doar în nopțile vântoase.

De atunci gonesc pe străzi într-un oraș cu case înalte,

în care oameni captivi își pregătesc înserarea.

Galbenă blând e lumina lor în ferestre

în timp fuga mea e galbenă ca furia

căci iau în copite lumina zilei ce-a trecut

și pe trotuare calc peste alte umbre de trupuri călare.

Să ne adăpostim și să nu mai plângem, îmi zice calul de culoarea pământului.

Mai bine să privim cum se-alcătuiește umbra unui copil în joaca lui de început de lume.

Pentru el, voi cere stăpânului pădurii din sud un cal cu coamă albastră.

*

Mâine dimineață îl așez pe tata la masa din bucătărie

să-mi spună cum se nasc cuvintele din gura celui ce i-a zis

ursului urs și nu căprioară, tigrului tigru și nu fluture,

copacului copac și nu amintire.

Să-mi descrie ușurătatea firului de nisip și alergarea copilului în iarbă

ca să-nțeleg spaima antilopelor când zăresc coama unui leu adormit în

savană.

 

Ecaterinei

Ecaterina, să mergem la pas pe acest bulevard și să privim culorile

Cum se prăbușesc grele ca niște ziduri într-un cataclism care nu e al nostru.

Iată, acolo în zare un roșu aprins dă foc spaimelor tale

și negrul stă drept ca un copac ce ți-a tulburat într-o noapte copilăria.

Acum suntem dincolo de culori, într-o privire adâncă și albă ce ne

desparte și care ne va aduna odată pe fiecare în pânza trupului său.

*

Dacă aș trăi cât durează o dimineață

aș rămâne proaspătă ca aerul tare al zorilor,

în infinitul oricărui început nici o împlinire nu m-ar ajunge

să-mi incendieze spaimele.

Ne-am împleti mâinile de un albastru adânc

și-am căuta pe străzi lungi de nisip o mare în care să înnoptăm.