Fascinanta lume a personajelor

De-a lungul timpului, critica și teoria literară românească a consacrat mai multe lucrări de referință condiției personajelor. Fenomenul pare firesc având în vedere rolul lor esențial în structura internă a operei, indiferent dacă aceasta îi aparține genului epic sau dramatic. În ultimii ani, această tradiție a fost continuată, dintr-o perspectivă inedită, de Horia Gârbea. După Minunata viață a personajelor (lucrare care a cunoscut trei ediții, ultima publicată în 2020), exegetul a revenit în actualitate cu o nouă carte dedicată problemei. Apărut la Editura Neuma în 2023, recentul volum al criticului se intitulează Zuliari și mangafale. Viața fascinantă a personajelor (carte care a mai fost comentată în „R.l.“). Într-o notă aflată în fruntea cărții, Horia Gârbea explică atracția exercitată asupra sa de acest subiect „fertil și inepuizabil, o temă de reflecție mereu incitantă“. Situat în prelungirea firească a lucrării anterioare, studiul reunește paisprezece eseuri dedicate vieții captivante a personajelor din literatura română, în cadrul cărora se fac trimiteri la nouăzeci de autori. Această primă secțiune este cea care dă și titlul cărții, Zuliari și mangafale. Comedia literaturii continuă cu alte unsprezece texte purtând genericul Alte eseuri, alte personaje. În final, o amplă listă bibliografică îi menționează pe autorii comentați.

Ca și Minunata viață a personajelor, volumul Zuliari și mangafale s-a născut din fascinația exercitată asupra autorului de mirajul literaturii, de care Horia Gârbea nu se satură niciodată. Atracția este întreținută îndeosebi de personajele născute sub zodia comicului, care alcătuiesc partea cea mai vie a literaturii. De aici numeroasele trimiteri la opera lui Caragiale, modelul suprem al dramaturgiei românești. Cartea reprezintă o invitație la lectură, cititorii fiind chemați să se delecteze alături de autor urmărind „existența uimitoare și pilduitoare a eroilor literaturii“. Fără să aibă pretenția de a realiza un tratat de teorie literară, Horia Gârbea ne oferă o spectaculoasă carte vie. Zuliari și mangafale este lucrarea unui cititor care cunoaște foarte bine dramaturgia românească și arta spectacolului. Textele reunite în volum alcătuiesc niște remarcabile studii de caz din care străbate o imensă plăcere a textului, plăcere transmisă din plin și cititorului prezumptiv, luat martor la spectacolul savuros oferit de eroii de hârtie.

Explicând semnificația titlului, Horia Gârbea atrage atenția asupra faptului că termenul „mangafa“ provine din limba turcă și înseamnă „greu de cap, lipsit de inteligență“. De obicei, el îl vizează pe consortul înșelat, devenit o inepuizabilă sursă a comicului. Pagini pline de subînțeles sunt consacrate geloziei și triunghiurilor erotice, subiecte care alcătuiesc un adevărat motor al pieselor de teatru și al scrierilor în proză. Horia Gârbea zugrăvește niște eroi vii, care s-au desprins parcă de operă și de creatorul lor, trăindu-și propria lor existență. Exemplele sunt bine alese din largul repertoriu al literaturii române. Creațiilor deja clasicizate li se adaugă frecvent personaje aparținând unor lucrări lansate recent pe piața literară. Printre principalele subiecte inventariate de Horia Gârbea în măsură să releve marea diversitate a personajelor se numără: căsătoria, vânătoarea de zestre, copilăria, bătrânețea, condiția micului funcționar, călătoriile peste graniță, politica, dansul ca seducție, fumatul etc. De fiecare dată, bogăția exemplelor cu care exegetul își susține ideile este remarcabilă. Horia Gârbea preferă cazurile spectaculoase, extravertite, care întrețin din plin ideea de spectacol. Texte precum Draci și personaje demonice sau Divinații, superstiții, vrăji conferă o nouă dimensiune lucrării, proiecția în fabulos fiind refuzată în studiul anterior consacrat personajelor.

Comedia literaturii continuă în partea a doua a cărții, intitulată Alte eseuri, alte personaje. Dacă modelul suprem pentru dramaturgia românească este Caragiale, maestrul absolut în literatura universală rămâne Shakespeare. Nu întâmplător, un reușit eseu se ocupă de reginele din opera nemuritorului Will. Alte texte incitante vizează poetica titlului, muzica poeziei, romanul Sfârșit de veac în București, de Ion Marin Sadoveanu, Falia spațiu-timp din Poiana lui Iocan etc.

Născută dintr-o dragoste nețărmurită pentru literatură, Zuliari și mangafale. Viața fascinantă a personajelor este o carte plină de savoare, ce se citește cu o reală plăcere.