Structuri logice

Una din frustrările omului modern este imposibilitatea de a mai colora vreo pată albă de pe harta micului nostru glob terestru. Poate și frenezia vacanțelor, călătoriilor, plecării altundeva, chiar și acum, în contextul cu totul special în care ne aflăm, să aibă o explicație și în această dorință de explorare, de însușire prin cunoaștere a unui teritoriu, mobil care, pe lângă altele mult mai pragmatice, a stat la baza marilor călătorii. În cazul intelectualului această propensiune poate fi transmutată în literatură, lumile ficționale constituindu-se în teritorii care așteaptă să fie descoperite, cunoscute, cartografiate, revizitate, recunoscute prin noi grile de lectură și teorii și metode de cercetare. Acestei dorințe irepresibile de explorare îi cedează și Constantina Raveca Buleu, după cum putem remarca și din parcursul său profesional: absolventă de Litere, specializarea limba şi literatura română – limba şi literatura germană, cu un master în Istoria imaginilor – istoria ideilor și titlul de doctor în filologie, toate în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca.

Constantina Raveca Buleu propune cititorilor un nou volum, Geometrizări, (Editura Limes, Colecția Eseuri, 2019, 212 p.). Acesta cuprinde patruzeci și patru de eseuri, cronici de întâmpinare publicate, lună de lună, în revistele „Apostrof“, „Steaua“, „Tribuna“ sau „Caietele Echinox“. În cuvântul autoarei Către cititor aceasta afirmă, cu alint: Volumul de faţă conţine o selecţie de cronici din diferite etape ale relativ scurtei mele vieţi de cronicar (începută abia în 2003). Constatăm faptul îmbucurător că autoarea se numără printre tinerii universitari care nu se feresc de exercițiul cronicii de întâmpinare. Cronofag și efemer, acesta este un act necesar, reconfirmând pentru public valori și repere literare. Asupra rolului acesteia, în contextul imediat, dar și ca efect pe termen lung, meditează și autoarea în cuvântul Către cititor.

Geometrizări cuprinde recenzii la volume de studii semnate de teoreticieni, cercetători, eseiști și critici literari din diferite generații. Autoarea organizează celelalte cronici și eseuri pe genuri și pe autori, fiind vorba despre jurnale de călătorie, poezie, romane, proză scurtă scrise de către intelectuali cu har, profesori impliciți sau exclusiv livrești, colegi și prieteni formidabili. Este vorba de Augustin Buzura, Diana Adamek, Petru Popescu, Radu Ţuculescu, Mircea Petean, Cristian Bădiliţă,Ştefan Borbély, Giovanni Casadio, Aura Christi, Dan C. Mihăilescu, Andrei Pleşu, Cătălin Ghiţă, Sorin Antohi, pentru a enumera doar câteva nume. Entuziasmul pentru universul ficțional și pentru gândirea autorilor recenzați transpar din cuvântul Către cititori, dar este disciplinat în comentariile critice, de profunzime ale operelor abordate. Constantina Raveca Buleu dispune de o impresionantă cunoaștere enciclopedică, a primit chiar un premiu pentru știință enciclopedică (și grație literară). Ideile, ample și dezinhibate, desenează modele complexe. Demonstrațiile sale, erudite și riguroase, au o desfășurare barocă. Acest aflux poate fi însă intimidant, complexând cititorul.

Scriitorii recenzați, fie ei poeți, romancieri, autori de proză scurtă sau cercetători, eseiști, sunt dintre cei care, într-un fel sau altul, spun povestea unei călătorii – personale, inițiatice, revelatoare. Tunelurile, subteranele, curentele submersive, deci traiectoriile oculte, care eludează descoperirea facilă, sunt căutate și studiate ca posibile surse revelatoare pentru opera, autorul, fenomenul comentate. Ele conferă un plus de înțelegere și de profunzime subiectului aflat în vizorul autoarei.

Descoperim în Geometrizări și autori privilegiați, aceia spre care centrul de interes al Constantinei Raveca Buleu se întoarce cu fiecare nouă carte a acestora: Ştefan Borbély, Dan C. Mihăilescu, Aura Christi, Radu Țuculescu, Augustin Buzura, Andrei Pleșu ș.a. Recenziile care întâmpină aceste cărți se constituie în borne ale unei evoluții atât pentru autoare, cât și pentru autorii recenzați care se bucură de adevărate portrete palimpsestice.