Poezie de Nicolae Ionel

Toată lumina lumii

*

Tot ce există-n Verbul s-a făcut,

ca să răsune-aceste-n psalm cuvinte

parcă de-a dreptul din divina Minte,

din viul și frumosul absolut!

Tot ce s-o sfînt nălța-ntre cele sfinte,

tot ce va fi vreodată cunoscut

și va-n chivotul fi din cer ținut

suflare-aici se ști-vor și sorginte!

De-alte puteri din cîntu-acest se-ncape

ce-i suflet, și-orice gînd va rugă fi

nu spusă: vii vieții-eterne-actanță;

pe-aceste stihuri, ca pe prime ape,

Se Duhul poartă, gata de-a rosti

unei noi lumi genezica substanță!

*

Se-nstaurează-n mine-o convergență

a cerului, atins, cel mai de sus,

de degete pe frunte, cu pămîntul

de printre aștri-al inimii,-o prezență

în timp a veșniciei,-a lui Isus

în toată-umanitatea,-a ce-i lăuntru

ce ce-i n-afară, și ce-i înainte

cu ce-i în urmă, și deschiderea

întregii înălțimi mi se aprinde-n

canalul din vertebre – simt că s-a

minte-ncăpută de divina Minte

atins de-un tron de fulgere și mi-a,

tunînd puterea însăși din Sorginte,

în carne pogorît cu mîna mea!

*

Treimic dreapta dusă frunții, un

torent trăgînd de forță prin vital

cerescul meu cordon ombilical,

cărui prin vertex vortex i-ngenun,

mi se vertiginos triplul canal

deschide știutorului taifun,

și o enormă,-n care, rapt, m-adun,

putere mă străbate vertical!

Mă umple și mă-nvîlvoră, devin –

în verbul către care rugă-ncumet

și-n dezvelirea ce o legifer

a,-n acest trup, principiului divin –

deschiderea izvoarelor din cer

și,-ntreg, de jos și pînă sus, sunt tunet!

*

Vorbesc putere, învestesc cu viață

lăuntru-acestui suflu care-mi vine

de dincolo de orice-n nalt lumine,

și-s ca-n întîi eterna dimineață

cînd, Unul Sieși Se vădind Treime,

cu-abisu-Și străluci triuna Față,

prin care neființa se dezgheață

fire și cerul rotitor se ține.

Și ce rostesc, aievea-n fața mea

se întrupează, îmi devine faptă

ce ține-adîncu-ntregii-ntemeieri,

și nu-s mai decît cel ce – osanà! –

pe-a scării cei de raze prima treaptă,

prind în cuvinte ce-i etern în cer!