Din sumar: LUCEAFĂRUL DE DIMINEAȚĂ (nr. 4)

Numărul din aprilie al revistei LUCEAFĂRUL DE DIMINEAȚĂ se menține la aceeași cotă de interes ridicată ca și numerele precedente. Editorialul lui Dan Cristea îi este consacrat lui Al. Philippide. Nedumeritoare la prima vedere, această opțiune a criticului pentru asemenea subiecte atemporale la o rubrică de strictă actualitate înseamnă, în fond, un demers programatic și polemic: aducerea în atenție a valorilor clasice și fixarea unor repere adevărate pentru încercările literare ale momentului. Un foarte ingenios eseu, intitulat Scriitorii ca personaje, semnează celălalt critic literar important de la Luceafărul de dimineață, Alex Ștefănescu. Textul său face incursiuni în biografia și creația lui Caragiale, E. Lovinescu, G. Călinescu, Petre Țuțea, Titus Popovici și Dorothea Zimmermann, traducătoare „misterioasă“ a poveștilor și povestirilor lui H. C. Andersen. Cronica literară, avându-l autor tot pe Dan Cristea, se oprește la analiza unei foarte valoroase panorame a poeziei noastre, Poeți români de azi (I), de Răzvan Voncu. Excelent este eseul Norei Iuga, Imens, a venit un soare înot, despre lirica lui Paul Celan. Remarcabile sunt comentariul critic semnat de Ion Bogdan Lefter la Istoria critică a literaturii române și noul episod din Ancheta revistei 30 de ani fără cenzură (la care răspund Varujan Vosganian, Marta Petreu, Nicolae Oprea și Vasile Dan). De menționat, micul studiu despre poezia lui Alexandru Al. Philippide pe tema călătoriei scris de Mircea Bârsilă. Ca și paginile de versuri semnate de Hanna Bota și de Cassian Maria Spiridon, grupajul de poezii pascale, proza lui Marian Ilea, traducerile Lindei Maria Baros, recenziile scrise, între alții, de Horia Gârbea, Andrea H. Hedeș, Dan Stanca, Dan Ionescu și Emil Lungeanu. Și de data aceasta, lunarul Luceafărul de dimineață își face datoria față de cititori, publicând texte literare de calitate.