Versuri de Coman Șova

Viața ca un poem

Cerul se sprijină pe doi plopi

și pe nesomnul meu,

așteptarea e nesfârșită,

ah, pulsul,

frunzele sunt nerăbdătoare.

Începe propria-mi naștere,

umbra din colţul odăii

întinde degete lungi,

un cal alb cutreieră orașul galopând,

privirea mamei

îmi umple Paharul… cu îngeri,

ah, pulsul,

și legănarea arborilor,

și legănarea.

În acest trup înfășurat în enigme

stă scris lungul meu drum,

tiparul dinlăuntru,

ceea ce nu se vede

și care nu se poate vedea,

locul cuvintelor, jocul, norocul.

Aud făptura albă a laptelui venind,

simt miresmele mierii,

sănătatea toamnei,

apa freatică

pentru setea de mai târziu

și focul amirosind a pădure.

 

Iubirea-i haina mea de fiecare zi

sângele meu liber,

altfel cum ar putea o respiraţie,

o privire, un gând, un ritm, o moleculă

ale trupului acesta – căruia îi simt

greutatea rănind pământul –

călători în visele sale

și cât de departe ajunge

unde nicio aripă n-a străbătut

și ce copilăros pășește până hăt

în atunci și în acolo și în va fi,

înfășurat în clipa lui de uimire.

 

Și vine Ea

Cu pericolul tot în genele lungi,

catapeteasmă sunt sânii

în somnul bărbatului tânăr,

neastâmpăr, mister, fugă,

pământ, apă, lumină, nucleu,

până la marginea neființei.

Fii geamănă cu tot ce sunt Eu

umărul tău, vocea ta,

umărului meu, vocii mele gemene;

felul tău de a fi cum ești

geamăn felului meu de a fi cum sunt.

 

Deodată totul se luminează

Știu ce sunt cât sunt și pentru cine,

statura mea se vede de departe,

deși sunt de aceeași statură,

vorbele mele au miez,

deși nu mai mult ca atunci

când nu aveau;

aștept sărbători pentru suflet și trup

când fructele se coc,

e cald și se nasc prunci.

 

Chipul gloriei

Rezemat de focuri albe

meșteresc la cercul roţii

cu umerii crescuţi cât vara

și mi se arată chipul gloriei

sub formă de pasăre călătoare

viu colorată, mărindu-se și micșorându-se

până se face punct –

E mai de laudă, îmi zic,

umbletul lin al roţii

decât zburătoarea nestatornică.