Rebut

Numărul acesta vă mijlocim întâlnirea cu pretențiile poetice ale lui Marian Tomescu. Din volumul intitulat Reverențe târzii, apărut la Editura Rotipo din Iași, în 2015, selectăm textul (că poezie nu e!) de mai jos:

Fericirea

Nu trebuie o blasfemie,

Nici să aștepți o slujbă nouă;

Singură, viața noastră știe,

De fericirea sorții.

Când vrei ceva, să nu spui, nu

Nedumeririi vrerii;

Trebuie doar, să porți mereu

Cu tine, semnul întrebării…

Am păstrat riguros, ca întotdeauna, punctuația și exprimarea autorului.

Cum se vede, clasa a II-a nu a fost niciodată mai productivă…