La cererea publicului

În urma solicitărilor sosite la redacție, reproducem, tot sub auspiciile… rebutului, și un extras din prefața bombastică oferită de Tudor Cicu pentru volumul (nepublicabil) semnat de Camelia Ardelean, La margine de curcubeu, semnalat cititorilor noștri în numărul anterior. Chiar dacă ridicolul se vede cel mai bine atunci când pseudo-comentariul critic citează din pseudo-poezia autoarei, prefața lui Tudor Cicu e în sine o mostră de nulitate literară:

Lumea radicalizată de poetă este o lume ridicată până la condiția misterului și orice poem al ei este o stare a trăirilor, ca semnificație a bucuriei de a versifica în sti clasic, în rondel, sonet, ronset, pantum, schaltinienă, fabulă, parodie ori haiku, iar realizarea acestei perspective e ținta oricărui contact cu lumea de dincoace ori de dincolo.“

Cum spunea Caragiale?… E scris adânc! Bate-n ciocoi