Zile de literatură

`n cadrul Zilelor revistei „Familia” (24-26 octombrie 2019), scriitori din întreaga ţară au participat la Oradea la dezbateri privind Canonul literaturii române în școală. În ziua de joi, 24 octombrie, ora 17:00, Primăria Oradea a găzduit un recital de poezie susţinut de Vasile Dan, Adrian Popescu, Ioan Moldovan, Traian Ștef și Vasile Igna. Seara a fost încheiată de prelegerea lui Mircea Muthu despre „Istoria ideii de canon în știinţă, filosofie și literatură”.

În ziua de vineri, 25 octombrie, ora 12:00, Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu” a găzduit o întâlnire a elevilor şi profesorilor cu Nicolae Manolescu, Gabriel Chifu, Răzvan Voncu, Daniel Cristea-Enache, Sorin Lavric și Ioan Moldovan, unde participanţii au dezbătut tema listei canonice. În acelaşi timp, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, scriitorii Traian Ștef, Mircea Muthu, Vasile Igna, Vasile Dan, Traian Dobrinescu, Hanna Bota şi Adrian Popescu au participat la o secvenţă de lectură publică în faţa elevilor.

În aceeași zi, la Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Șincai”, ora 17:00, Nicolae Manolescu a susţinut conferinţa „Lista canonică a literaturii din ultimul secol” în faţa unui public numeros. Sâmbătă, 26 octombrie, ora 10:00, la redacţia revistei „Familia”, scriitori și critici literari au evocat istoria revistei omonime. Pentru reușita evenimentelor se cuvine a aduce mulţumiri Consiliului Judeţean Bihor (președinte: Pasztor Sandor) și Primăriei Municipiului Oradea (primar: Ilie Bolojan).

De la Oradea, turnirul literar s-a mutat la Satu Mare, cu ocazia Zilelor Culturale „Poesis”, în intervalul 26-27 octombrie. Pe 27 octombrie, ora 10:00, a fost inaugurată Librăria „Alcalin”, în incinta căreia a avut loc Colocviul „Revistele literare, finanţare și difuzare”, pentru ca după-amiază să aibă loc, în sala de conferinţe a Hotelului „Poesis”, Colocviul „Nicolae Manolescu – 80”. De-a lungul a trei ore, personalitatea criticului literar a fost evocată de: Dumitru Păcuraru, George Vulturescu, Gabriel Chifu, Mircea Mihăieș, Ion Bogdan Lefter, Gellu Dorian, Vasile Spiridon, Ioana Diaconescu, Cassian Maria Spiridon, Alice Valeria Micu, Traian Dobrinescu, Răzvan Voncu, Daniel Cristea-Enache, Sorin Lavric, Ovidiu Pecican, Andrea H. Hedeș, Marcel Tolcea, Victor Cubleșan, Cornel Ungureanu, Eugeniu Nistor, Olimpiu Nușfelean, Ioan Pintea, Adrian Popescu, Tudor Creţu, Ioan Nistor. Au mai participat: Alexandru Zotta, Gheorghe Vlădeanu, Radu Ulmeanu, Hanna Bota și Nicolae Corlat. Pentru organizarea impecabilă a colocviului, se cuvine să-i mulţumim lui Dumitru Păcuraru, amfitrionul manifestării de la Satu Mare. (Rep.)