Zoom – După 30 de ani

Acesta era desfășurătorul pentru programul Televiziunii Naționale din ziua de 22 dec. 1989: 19.00 Telejurnal; 19.30 Congresul al XIV-lea – Congresul marilor victorii socialiste. Programul Partidului, program de muncă și de viață al întregului popor. Documentar; 19.50 România în lume. Congresul al XIV-lea, o politică externă realistă și constructivă de pace și largă colaborare internațională; 20.10 Hotărârile Congresului al XIV-lea al Partidului. Mobilizator program de muncă pentru întregul nostru popor; 20.30 Copiii cântă patria și partidul. Program literar-muzical-coregrafic; 20.50 Tinerețe – educație – spirit revoluționar. Pregătirea politico-ideologică, componentă esențială a educării revoluționare a tinerei generații; 21.10 Cu patria în inimi. Cântece patriotice, revoluționare; 21.40 Telejurnal; 22.00 Închiderea programului.

*

Competiția Marilor Puteri naște deopotrivă oportunități și amenințări pentru țările vulnerabile din regiune. Rămâne doar să sperăm, pentru un viitor credibil al României și Europei Centrale și de Est, că guvernele care vor veni în anii următori vor dori, vor ști și vor putea să discearnă corect, să evalueze și să decidă responsabil, în numele unor națiuni pe care istoria le-a încercat deja de prea multe ori”, notează profesorul Valentin Naumescu în volumul său dedicat împlinirii a 30 de ani de la sfârșitul Războiului Rece cu trimitere directă la situația din Europa Centrală și de Est.

*

În numărul 39 din toamna anului 2012 al revistei România literară, Nicolae Manolescu scria despre societatea civilă că este „ansamblul formelor de organizare care asi­gură o solidaritate și o capacitate de reacție spontană a indivizilor și a grupurilor de indivizi față de deciziile statului și, mai în general, față de tot ce se petrece în viața de zi cu zi a țării“.

*

Lucian Croitoru notează că „probabil că cel mai relevant pentru credința economică a poporului român este proverbul „Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg”. Aici sunt trei mesaje importante. Primul, în proverb este conținută informația că agenții economici planifică. (…) Al doilea, piața liberă este ultima instanță care validează o „socoteală”. Dacă aceasta din urmă nu s-a potrivit cu cea din târg, atunci înseamnă că, de exemplu, s-a cerut mai puțină marfă decât a estimat agentul căruia i se aplică proverbul, și de aceea prețul este mai mic decât cel așteptat. (…) În sfârșit, al treilea, proverbul menționat conține o concepție despre capacitatea omului de a estima viitorul mult mai realistă decât cea prezentă”.