Fără motor de căutare

Ca în fiecare an din ultimii 51, la Onești s-au desfășurat „Zilele culturii călinesciene“ (27–28.09. a.c.), în organizarea aceluiași neobosit Constantin Th. Ciobanu. Premiul de excelență la această longevivă și prestigioasă manifestare i s-a acordat lui Nicolae Mecu, pentru contribuția la editarea operei călinesciene. Discret, harnic și consecvent, laureatul și-a asumat, de mai bine de trei decenii, condiția ingrată de zilier prin hățișurile manuscriselor și ale documentulor, pentru a scoate la suprafață texte a căror autenticitate riscă să fie risipită în felurite editări neprofesioniste. Astfel, pe lângă amplul sector al publicisticii călinesciene, Nicolae Mecu a restituit, neafectate de cenzura comunistă, edițiile princeps ale romanelor Cartea nunții și Enigma Otiliei și a publicat Bietul Ioanide conform manuscrisului, fiind și acesta, în fond, o ediție princeps. În niște vremuri în care rândurile istoricilor literari îngrijitori de ediții critice se împuținează, nu numai din pricina lipsei de specializare, Nicolae Mecu rămâne unul dintre ultimii mohicani ai domeniului, ridicând etica de editor la rangul de principiu critic. Tinerele generații cu greu mai pot pricepe că o muncă de documentare înseamnă mult mai mult decât pornirea motorului de căutare Google.