Versuri de Eugen Bunaru

***

Tocmai ai rupt din mers

o creangă albă de măr

ca să-ţi aduci aminte

de atâta lumină

în care tot umbli fără tihnă

cu un aer vag stânjenit c-un zâmbet ascuns

aidoma unui pelerin ce-şi urmează

când umbra când vedeniile sfinte

ori doar păşeşti pe urmele

bătrânului vagabond din cartierul

copilăriei – bolborosea mereu de-ale lui

pe străzi pestriţe de oameni şi soare

nepăsător la tot şi la toate din juru-i

Îţi aminteşti: te lua ades cu fiori

când se întâmpla să-i întâlneşti

pe la colţuri figura-i ascunsă

în harababura căruntă a bărbii

a pletelor jucate de vânt

albe patriarhale

***

Şi iarăşi o dimineaţă sinilie îţi deschide conştiincios pleoapele,

te face complice febril cu aerul limpede-cenuşiu, ispitit, iar și iar,

să-ţi desluşeşti pe asfaltul umed urmele din ajun, să intri în mâzga,

în tiparul lor, să călătoreşti mai departe, alcoolizat de aventura anonimă

a paşilor, de aventura lor inițiatică. Îţi place – copilărește, ei, și!? –

să te scufunzi, ca într-o apă vie, în voluptatea lor ermetică, în respiraţia

străzilor dormitânde la ore din astea tulburi, matinale şi să dispari

traversând – în aburii ce ies fantomatici (te şi miri de unde) din chiar

şinele ce aşteaptă, sub luciul lor şters, primul tramvai care să facă zob,

în sfârşit, cu fierăria lui galbenă-comunistă, toată pacea mofluză a

cartierului.

Îţi place, da, la nebunie, nu preţuieşti nimic mai mult decât s-adulmeci

praful,

gunoaiele, stropii repezi de ploaie, să te opreşti, vag rătăcit, în intersecţii,

la colţuri tăcute, să amuşinezi ca un maidanez, să asculţi, în stare de transă,

cum vuieşte, într-un halou hipnotic, istoria obscură, cum te duce cu ea,

mereu şi mereu, călcată în picioare, istoria contemporană.

Te bucuri, prostește, să descifrezi semnele oculte ale frunzelor încrustate

pe caldarâm, să te molipseşti – pășind, norocos, pur şi simplu –

de moartea lor proaspătă, caldă şi vie.

***

Tăişul unei lumini scapără pe aproape

numără clipele ori solzii (unui păstrăv)

ce sar în toate direcţiile

pregătiri mistice

pentru o cină arhaică

femeia goală-puşcă face arabescuri

senzuale pe micul ecran

distingi (printr-un timpan al copilăriei)

risipa sonoră a unei turle înceţoşate

o zăpadă neverosimilă tace

în patrulaterul unei curţi interioare

visezi cum înoţi prin albul ei –

straturi straturi imemoriale

***

Vine un timp limpede-limpede un timp fantasmatic

când îți auzi cu maximă claritate bătăile inimii toate

poate ale unui alter ego clandestin, poate ale unui frate

siamez, nici nu-ți vine să crezi, l-ai ignorat tu însuți o viață

de om. Acum aproape că le vezi, ca prin(tre) frunzele unui pom,

bătăile cordului clare, ca pe ácele unui pendul imperial

cu mecanismul lui perfect, de rotițe mirifice, tatuând minuscul

tăcerea între pereții din casa copilăriei ușor ondulați

de-o respirare sau alta circulând încă (atât de aici și acum)

pe cât de stinsă pe-atât de fantomatic de vie

***

Nu mă-ndoiesc de îndoielile mele

sunt sincere şi brutale (doar pentru mine)

dar am învăţat să le ţin sub controlul

unei priviri lăuntrice

mai mult decât atâta ştiu precis

că ele mă nasc uneori pentru a doua

pentu a nșpea oară dar asta nu schimbă

lucrurile cu nimic

chiar dacă totdeauna va rămâne

o mare necunoscută (ba chiar o enigmă):

varianta finală