O reeditare necesară

La Fundația Academia Civică“ a fost reeditată, de curând, prestigioasă lucrare a lui Gheorghe I. Brătianu, O enigmă și un miracol istoric: poporul român. Cea mai recentă ediție a acestei cărți o reproduce pe aceea publicată în 1940, la Fundația pentru Literatură și Artă Regele Carol II“, București. Statul românesc, după câteva încercări neizbutite în cursul secolului al XIII-lea, reapare în al XIV-lea, la sud și est de Carpați; sunt cele două principate, acela al lui Basarab în Țara Românească, care se întinde în curând, sub suzeranitatea nominală a Ungariei Angevinem din Carpați până la posesiile tătărești ale gurilor Dunării și la orașele Dobrogei; acela al domnilor Moldovei, care își întind domeniul în orbita influenței polone, până la Nistru și Marea Neagră. De la această epocă, istoria poporului român, sub stăpânirea ungurească sau imperială, în Transilvania, sau în principatele supuse autorității otomane după sfârșitul secolului al XV-lea, și protectoratul rusesc în al XVIII-lea, încetează de a mai fi o enigmă; ea rămâne un miracol sau mai degrabă o succesiune de miracole, dintre care cel mai recent, realizarea unității naționale, din secolul al XIX-lea și al XX-lea, la această răspântie a năvălirilor și a imperialismelor vrăjmașe care e regiunea Dunării de Jos, nu e fără îndoială cel mai neînsemnat“, scrie, în încheierea acestei cărți, Gheorghe I. Brătianu. Această carte este și un omagiu adus Mariei G. Brătianu, care a lăsat ca moștenire simbolică Fundației Academia Civică și Memorialului Victimelor Comunismului toate drepturile de autor privind opera tatălui său, Gheorghe I Brătianu, mort în închisoarea din Sighet în aprilie 1953“, menționează editorii acestui volum. De altfel, pe coperta 1 a cărții este reprodusă fotografia care îl înfățișează pe Gheorghe I. Brătianu în hainele de detenție de la Sighet.