Două volume din Biblia după textul ebraic

Proiectul de traducere a Bibliei după textul ebraic – o premieră pentru România – se află în plin șantier. Din seria care va cuprinde traducerile celor treizeci și nouă de cărți ale Bibliei ebraice însoțite de studii introductive, note și comentarii – în cadrul unui proiect derulat sub egida Colegiului „Noua Europă“ – au fost publicate deja primele două volume, ambele la Editura Humanitas. Mai întâi: «Geneza». Apoi (foarte de curând): «Exodul. Leviticul». Ediția în limba română care urmează textul masoretic este coordonată de către Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu. Pentru primul volum apărut, traducerea, studiile introductive și notele sunt realizate de Francisca Băltăceanu, Monica Broșteanu, Melania Bădic, Emanuel Conțac, Octavian Florescu, Victor-Lucian Georgescu, Cristinel Iatan, Alexandru Mihăilă, Delia Mihăilă, Ovidiu Pietrăreanu, Tarciziu-Hristofor Șerban, Silviu Tatu. Pentru cel de-al doilea volum, echipa care a dus la bun sfârșit travaliul traducerii este alcătuită din Maria Francisca Băltăceanu, Monica Broșteanu, Melania Bădic, Emanuel Conțac, Octavian Florescu, Victor-Lucian Georgescu, Cristinel Iatan, Alexandru Mihăilă, Delia Mihăilă, Ovidiu Pietrăreanu, Tarciziu-Hristofor Șerban, Silviu Tatu, Cătălin Vatamanu.

Textul Bibliei confirmă, prin structura și istoria lui, teologia Treimii. Căci el are trei autori: Dumnezeu (inspiratorul lui suprem, izvorul Revelației), autorii textului consemnat în scris (primitorii și transmițătorii Revelației) și traducătorii textului originar. Cu volumul de față, ne aflăm în prezența traducătorilor, exponenți ai «vorbirii în limbi», mediatori ai Duhului, păstori ai cuvintelor aflate în căutarea Cuvântului. Ei merită toată admirația noastră. Pentru că reușesc să pună erudiția cea mai temeinică în serviciul cordialității, al nevoii de a înțelege ceea ce e dincolo de înțelegerea obișnuită.“ , menționează Andrei Pleșu în legătură cu acest uriaș și întru totul lăudabil proiect cultural și spiritual căruia îi suntem martori privilegiați și, desigur, potențiali beneficiari.