Două reviste de cultură

Dacica Latinitas, o publicație a punților culturale

Primim la redacție Dacica Latinitas (nr. 1, 2019), revista bilingüe de historia, literatura, filosofia y arte, care apare la Madrid, cu sprijin din diaspora și din țară, editată de Asociación Cultural „Juan Ramón Jiménez y Luician Blaga“, director fondator – Gheorghe Vințan, iar redactor-șef pentru secțiunea în română – Eugeniu Nistor. Din sumar, am reținut tălmăciri din lirica lui Federico Garcia Lorca de Lucian Blaga, apoi traduceri în spaniolă din poemele aceluiași Lucian Blaga, sub semnătura lui Gheorghe Vințan. Eugeniu Nistor publică un studiu intitulat Ofensiva critică asupra operei blagiene în obsedantul deceniu. Alexandru Surdu semnează câteva însemnări filosofice, despre „supraviețuirea prin tradiție“. Și celălalt spirit tutelar al revistei alături de Blaga, Juan Ramón Jiménez, este prezent în acest număr cu un grupaj substanțial de poeme, tot în traducerea lui Gheorghe Vințan. Din sumar, menționăm și grupajele de versuri ale câtorva poeți români, între care Ion Horea și Francisko Kocsis, dar și ale unor lirici spanioli , ca Antonio Ramirez Allmanza. Juan Fracisco Pena, de la universitatea din Alcalá, publică un extins eseu consacrat mitului lui Don Juan Tenario, Ovidiu Constantin Cornilă e autorul însemnărilor intitulate Asasinii de cuvinte, iar Marius Pașcan al semnalului editorial consacrat unui tratat de istorie a filosofiei românești. Este lăudabil efortul redacției de a stabili punți între cele două literaturi, română și spaniolă.

La Mongolu, la început de drum

O nouă revistă de cultură (independentă, se precizează pe frontispiciu) vede lumina tiparului la Cluj. Numele ei se ține minte, La Mongolu. Redactorul-șef al publicației, Ovidiu Pecican, explică în editorial cum de se intitulează astfel. Aflăm că sub acest nume e cunoscut sponsorul, de fapt mecena, care a dat realitate ideii publicistice a lui Ovidiu Pecican: „A apărut ca o realitate plauzibilă – și deja aproape concretă – într-o discuție pe care cel ce scrie aceste rânduri a avut-o în biroul unui prieten vechi și statornic: Remus V. Pop, cunoscut în «lumile» artistice ale locului drept Mongolu. Pe vremea primilor ani ai revistei studențești Echinox, Remus conducea una dintre cramele orașului, primindu-i pe tinerii poeți, prozatori și eseiști de atunci după ședințele cenaclului lor, cu magnanimitate, pentru seri de defulare goliardică. Atașamentul lui s-a extins cu timpul și în direcția altor categorii de creatori: pictori, sculptori… De o bună bucată de vreme, Mongolu oferă premii anuale creatorilor de merit desemnați de juriile filialei clujene a Uniunii Scriitorilor. Era și timpul, după trecerea pragului octogenariatului, ca fericitul patron al atâtor inițiative cu ecou în rândul prietenilor artiști să mai facă un pas. Iată-l. E revista La Mongolu, ce se dorește loc privilegiat prieteniilor față de muze și al respectului față de spiritul treaz, iscoditor și neobosit care îmbogățește lumea cu noi forme și conținuturi.“ Există, pe lângă editorialul redactorului-șef, și un contraeditorial intitulat Ochelarii de cal, care-l are autor pe Traian Ștef. Ne întâlnim în noua revistă cu Ruxandra Cesereanu, Liviu Malița, Doru Pop, Nicolae Prelipceanu, Ben Bernea, Aurel Codoban, Gheorghe Schwartz, Mariana Codruț, Adrian Alui Gheorghe, Marcel Mureșeanu, Dan Grădinaru, Sanda Cordoș, Amalia Lumei, Marian Ilea, Eugenia Sarvari, Cristina Teohari, Marius Ichim, Victor Martin și Dodo Niță. Ce-ar fi de zis? Începutul revistei e bun, s-o țină tot așa la mulți ani de acum înainte!