Întâlniri ale conducerii executive a USR cu membrii filialelor din țară

A continuat seria de întâlniri ale conducerii executive a USR cu membrii unor filiale din țară. După Craiova, Pitești și Brașov, recent s-au desfășurat asemenea reuniuni la Alba Iulia, Arad și Timișoara. Au fost prezenți la Timișoara și la Arad: Nicolae Manolescu, președintele USR, Gabriel Chifu, vicepreședintele USR, Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Stela Pahonțu, director economic și Dragoș Ursache, director administrativ, iar la Alba Iulia li s-a alăturat Răzvan Voncu, director de programe externe. Discuțiile, substanțiale, au fost moderate de președinții acestor filiale: Cornel Nistea (Alba Iulia), Vasile Dan (Arad), Cornel Ungureanu (Timișoara). Aceste întâlniri periodice, care au loc în timpul mandatului obișnuit și sunt lipsite de orice caracter electoral, au în primul rând o valoare simbolică: sunt o formă de manifestare a respectului și atenției pe care conducerea aleasă a USR trebuie să le arate colegilor din toată țara. Dar ele reprezintă și un bun prilej pentru ca, într-un dialog deschis și colegial, să se formuleze sugestii care să contribuie la bunul mers al activității instituției noastre, reprezentative pentru domeniul literar. De altfel, din toate cele trei întâlniri s-au desprins idei valoroase a căror concretizare este necesară: la Alba Iulia, s-a propus realizarea unor programe pentru cinstirea memoriei scriitorilor; la Arad, au existat propuneri privind îmbunătățirea difuzării cărților autorilor contemporani și a revistelor literare; în fine, la Timișoara, s-au făcut propuneri privind apropierea de Uniunea Scriitorilor a tinerilor autori, dar și privind implicarea filialei locale în programul Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021.