Colocviul Național al Revistelor de Cultură (ediția a VI-a, Arad 2019)

Colocviul Național al Revistelor de Cultură (ediția a VI-a, Arad, 9-10 mai 2019) s-a născut ca o pledoarie pentru instituția însăși a revistei literare, atît de importantă în istoria și evoluția noastră nu doar culturală. Tema colocviului din acest an – al cărui inițiator este Vasile Dan, președintele Filialei arădene a Uniunii Scriitorilor, redactorul-șef al revistei „Arca“- a fost Revista literară între avanscena cărții noi ce stă să apară și contrafortul ei critic odată cartea apărută.

Dialogul cordial ce a urmat, moderat de criticul literar Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România, directorul singurului săptămînal literar din țară, a radiografiat plastic starea revistelor de astăzi. La el au participat scriitori de la principalele publicații literare din țară, în primul rînd de la cele editate de Uniunea Scriitorilor, dar și de la cele care au obținut egida ei, reprezentate la vîrf, prin directori, redactori-șefi sau redactori-lideri de opinie: „România literară“ (Nicolae Manolescu, Gabriel Chifu, Daniel Cristea-Enache), „Luceafărul de dimineață“ (Dan Cristea), „Viața Românească“ (Nicolae Prelipceanu), „Orizont“ (Mircea Mihăieș, Vasile Popovici), „Steaua“ (Victor Cubleșan), „Ramuri“ (Gabriel Coșoveanu), „Apostrof“, (Alice Valeria Micu),“Ex Ponto“ (Ovidiu Dunăreanu), „Neuma“ (Andrea Hedeș), „Familia“ (Ioan Moldovan, Traian Ștef), „Mișcarea literară“ (Ioan Pintea și Olimpiu Nușfelean), „Discobolul“ (Ioan Brad), „Caiete silvane“ (Viorel Mureșan), „Poesis“(Dumitru Păcuraru), „Conta“ (Adrian Alui Gheorghe), „Libris“(Adrian Lesenciuc), „Arca“( Vasile Dan), „Semne“ (Paulina Popa), „Irodalmi Jelen“ (Magda Bege), „Nase Snahy“ (Dagmar Maria Anoca). Intervențiile acestora în colocviu au relevat personalitatea publicistică distinctă, specifică a revistelor lor.

Presa literară nu e în niciun pericol atîta timp cît funcționează după criteriul valorii, iar spiritul critic nu e înghițit de ambiții provinciale. „Deculturalizarea publicului“ ce „trebuie reînvățat să citească din școala generală“, „lipsa recenzorilor valoroși“, „pericolul localismului“ pentru o revistă literară, culturală, într-o vreme aspră din punctul de vedere al codului de valori, „omologarea valorii prin apariția autorului într-o revistă de cultură“, iată doar cîteva teme de gîndire pentru fiecare dintre noi.

Revistele literare sînt cele care într-o mare de cărți apărute acționează precum o sită, fac selecții, ne spun ce să mai citim, să vedem astăzi“ (Nicolae Manolescu). Revista autentică oferă o „omologare“ a valorilor literare, dar și o igienizare în cîmpul literaturii vii prin spiritul ei critic, comportîndu-se precum un „agent sanitar“ (Vasile Dan). Colocviul revistelor de la Arad a fost și în această ediție un adevărat festin cultural. Lucru posibil, desigur, și cu sprijinul generos al autorităților arădene, primăria în speță, care au rezervat ca spațiu pentru dezbaterea scriitoricească din 10 mai a.c., pe cel mai spectaculos din urbea arădeană, cel al vestitei săli „Regele Ferdinand“. Evenimentul s-a bucurat de sprijinul financiar al Ministerului Culturii și al Institutului Cultural Român. (C.N.)