Din literatură adunate

Vladimir Streinu, 1968: „Adevărata și poate singura răspundere intelectuală pe care și-o simte autorul volumelor de față stă așadar în încercarea, alături de alții, de a stăvili surparea, peste valorile artistice, a unor terenuri limitrofe, de a zădărnici instaurarea anarhiei în spirite și de a veghea asupra acelei ordini supreme pe care Arta o instituie în lume”.