Papa Francisc – Cugetări

Sfântul Părinte, Papa Francisc, cel de al 266-lea Suveran Pontif, cunoscut ca Jorge Mario Bergoglio, s-a născut la 17 decembrie 1938 în Argentina, la Buenos Aires. A fost ales Papă al Bisericii Universale /catolice/ și Episcop al Romei la 13 martie 2013 de către conclavul cardinalilor. Este primul Papă iezuit, neeuropean, după Papa Grigore al III-lea (731-741) și tot primul Papă originar de pe continentul american.

La 24 noiembrie 2017, Papa Francisc a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

În primăvara anului 2019, Sfântul Părinte Francisc este așteptat de întreg poporul român cu dragoste, interes și prețuire să viziteze România pentru a continua dialogul ecumenic avut de Papa de fericită amintire, Ioan Paul al II-lea, în 7-9 mai 1999. (Nicolae Mareș)

Adevărul

Adevărul este revelația minunată a lui Dumnezeu, a feței sale de Tată, este iubirea sa nemărginită. Acest adevăr corespunde rațiunii umane dar o depășește infinit, pentru că este un dar coborât pe pământ și întrupat în Cristos răstignit și înviat; ea este făcută vizibilă de cel care-i aparține și arată aceleași atitudini ale sale.

Biblia

Biblia este o carte sfântă frumoasă, dar ca toate cărțile vechi importante, unele pasaje sunt depășite. Unele chiar ne îndeamnă la intoleranță și prejudecăți.

Biserica

Biserica trebuie să însoțească dezvoltarea popoarelor: pe plan existențial, moral, uman, cu noul potențial disponibil. Iar toate acestea trebuie să le dezvolte în umanitate, pentru că în realitate, omul este obiectul Revelației lui Dumnezeu, imaginea Acestuia.

Biserică/Cunoaștere

Opțiunea de bază a Bisericii, în ziua de azi, nu e să reducă sau să elimine recomandări sau să facă totul mai ușor, ci să iasă în întâmpinarea oamenilor, să-i cunoască personal.

Biserică/Natura

O persoană poate fi spirituală, fără, însă, a fi religioasă. Nu este necesar să mergi la biserică și să dai bani; pentru mulți oameni natura poate fi biserica.

Credința

Unii dintre cei mai buni oameni din istorie n-au crezut în Dumnezeu, în vreme ce unele dintre cele mai mari atrocități au fost săvârșite în numele Domnului.

Ortodoxia

Bisericile ortodoxe au păstrat o Liturghie foarte frumoasă. Noi ne-am pierdut puțin simțul adorării. Acestea /Bisericile ortodoxe/ Îl cinstesc pe Dumnezeu și Îi cântă cântece de preamărire fără să țină seama de timp.

Într-o zi, vorbind despre Biserica occidentală, mi s-a spus „ex Oriente lux, ex Occidente luxus,“ adică din orient provine lumina, iar din occident societatea consumului și a bunăstării, cea care a făcut atâta rău. În schimb, ortodocșii au păstrat frumusețea lui Dumnezeu în centru.

Când citim opera lui Dostoievski luăm contact cu spiritul Rusiei și al lumii răsăritene.

Avem atâta nevoie de aerul proaspăt al orientului și de această lumină pe care o emană!

Vocația religioasă

Vocația religioasă este o chemare a lui Dumnezeu în fața unei inimi care îl așteaptă, conștientă sau nu.

Dumnezeu/Omul

Să-L privim pe Dumnezeu, dar mai ales să ne lăsăm priviți de El.

Întâlnirea cu Dumnezeu

Întâlnirea cu Dumnezeu trebuie să vină din interior.

Genocidul/Armeni

Genocidul armenilor a inaugurat, din păcate, lista cea tristă a catastrofelor din secolul trecut, care au fost posibile din cauza unor aberante motive rasiale, ideologice sau religioase, care au întunecat mintea autorilor până în punctul de a plănui să anihileze întregi popoare.

Iertarea

Dumnezeu nu încetează niciodată să ne ierte, niciodată!… Dar noi, uneori, încetăm să cerem iertare.

Iubirea

Iubirea este ceea ce ne apropie cel mai mult de Dumnezeu. Iertarea ne aseamănă dacă este vorba despre un act de iubire.

Profanul

Există un pericol ce amenință pe oricine din biserică, pe noi toți. Este pericolul profanului. Lumescul duce la vanitate, aroganță și mândrie.

Durerea

Atât durerea fizică, cât și cea spirituală se duc spre interior, unde nimic nu poate pătrunde; starea aceasta implica singurătate. Oamenii au nevoie să știe că cineva le este alături, că îi iubește, că le respectă tăcerea și că se roagă ca Dumnezeu să ajungă în acel spațiu plin de singurătate.

Mielul/Paște

Nu mâncați miel de Paște. Printre cele mai vechi comunități creștine, mielul a fost reprezentat pe umerii păstorului și simboliza sufletul salvat de Hristos.

Uciderea lui de Paște nu are nicio bază în tradiția creștină, ci mai degrabă își are rădăcinile în Vechiul Testament. Este un ritual sângeros, în contradicție puternică cu conceptul Învierii, care aduce cu sine reînnoirea de credință și speranță. Este un ritual ce nu este necesar într-o societate ca a noastră, deja confruntată cu violență și moarte, care servește doar pentru a satisface interesele industriei alimentare.

Bogăția

Vă rog să vă asigurați că bogăția slujește umanitatea, nu o conduce!

Demnitate/Muncă

Demnitatea în sine se câștigă doar prin muncă.

Credința

Unii dintre cei mai buni oameni din istorie n-au crezut în Dumnezeu, în vreme ce unele dintre cele mai mari atrocități au fost săvârșite în numele Domnului.

Necesitățile umane

Împreună cu o cultură a muncii, trebuie să existe și una a timpului liber ca gratificație. Cu alte cuvinte, oamenii care muncesc trebuie să aibă timp pentru a se relaxa, a fi alături de familiile lor, a se distra, a citi, a asculta muzică, a face sport.

Catolic/Ateu

Decât catolic ipocrit, mai bine ateu.

Dumnezeu/credința

Unii dintre cei mai buni oameni din istorie n-au crezut în Dumnezeu, în vreme ce unele dintre cele mai mari atrocități au fost săvârșite în numele Domnului.

Conviețuirea

Certați-vă! Certați-vă cât vreți! Dar la sfârșitul zilei împăcați-vă!

Egalitatea

Creșterea egalității necesită mai mult decât o creștere economică, deși o presupune.

Fericirea

Cel mărinimos este întotdeauna fericit. Cel bicisnic, cu inima neagră, nu dobândește fericirea.

Vocația religioasă

Vocația religioasă este o chemare a lui Dumnezeu în fața unei inimi care îl așteaptă, conștientă sau nu.

Criza ecologică

Criza ecologică și distrugerea la nivel mondial al biodiversității pot amenința existența speciei umane.

Martiraj

A vorbi despre martiri înseamnă a vorbi despre oameni care au mărturisit până la capăt, mai exact, până la moarte.

Iubirea

Iubirea este ceea ce ne apropie cel mai mult de Dumnezeu. Iertarea ne aseamănă dacă este vorba despre un act de iubire.

Setea pentru putere

Egoismul și setea pentru putere și prosperitate materială duc la folosirea greșită a resurselor naturale și la excluderea celor dezavantajați.

Reconciliere

Întotdeauna trebuie să renunțăm la ceva. Iar pentru a realiza o reconciliere, trebuie să renunțăm la ceva.

Tăcere

Doamne, fă ca în batjocură să știu a păstra tăcerea!

Lumea

Să privim lumea nu din dorința de a o vedea așa cum ne-ar plăcea să fie, ci văzând-o așa cum este aceasta, pentru că numai în felul respectiv o să ne dăm seama de nevoile ei.

Sacrificiu

Cu siguranță, sacrificiul te face să vezi lucrurile altfel.

Speranța

Speranța se adăpostește în ființă umană, în sufletul acesteia.

Învățare

Orice persoană ne poate învăța ceva și oricine poate fi învățat.

Evoluția/teorie

Teoria evoluției și cea a Big Bangului sunt corecte. Iar Dumnezeu nu este un magician cu o baghetă magică.

Despre creaționism

Când citim despre creaționism în Geneză, riscăm să ne imaginăm că Dumnezeu este un magician cu o baghetă magică, cu care poate face orice. Dar nu este așa.

Evoluționism

El /Dumnezeu/ a creat oamenii și i-a lăsat să evolueze conform legilor interne pe care le-a dat fiecăruia, pentru ca aceștia să atingă împlinirea. Big Bangul, despre care azi credem că este originea lumii, nu contrazice intervenția divinului creator ci, mai degrabă, o cere. Evoluția naturii nu este în contradicție cu noțiunea de creație, pentru că evoluția presupune crearea unor ființe care evoluează.

Iad/dogme

Prin umilință, cercetarea sufletului și meditație, prin rugăciune, am reușit să înțelegem anumite dogme. Biserica nu mai crede într-un iad în care lumea trebuie să sufere. Această doctrină este incompatibilă cu iubirea infinită a lui Dumnezeu.

Iad/mecanism literar

Dumnezeu nu este un judecător, ci un prieten și un iubitor al umanității. Dumnezeu nu caută să condamne, ci să îmbrățișeze. Ca și fabula despre Adam și Eva, iadul nu este decât un mecanism literar. Iadul nu este decât o metaforă pentru sufletul izolat care, ca toate sufletele, va ajunge să se unească în iubire cu Dumnezeu.

Religie/credință

Toate religiile sunt adevărate, pentru că sunt adevărate în inimile celor care cred în ele.

Biserica/necredincioși

În trecut, Biserica a fost dură cu cei pe care îi considera că greșesc din punct de vedere moral sau că păcătuiesc.

Catolicismul azi

Catolicismul este acum o religie modernă și rezonabilă, care a trecut prin schimbări revoluționare. A venit vremea să abandonăm intoleranța.

Adevărul religios

Trebuie să recunoaștem că adevărul religios evoluează și se schimbă. Adevărul nu este absolut și nu este predeterminat.

Ateism/divinitate

Chiar și ateii recunosc că există divinitatea. Prin acte de iubire și caritate și ateul îl recunoaște pe Dumnezeu și își mântuiește sufletul, devenind un participant activ la mântuirea umanității.

Divinitate/iubire

Dumnezeu se schimba și evoluează, la fel ca și noi, deoarece Dumnezeu trăiește în noi și în inimile noastre. Când răspândim iubire și bunătate în lume, ne atingem propria divinitate și o recunoaștem.

Minciuna

Unde este minciună nu este iubire, nu poate să existe iubire.

Bârfa

A bârfi înseamnă a ucide.

Traducere primită de la Vatican