Poeme de Ion Tudor Iovian

s-a aşezat frântă o pasăre

(varianta 1 care se ia cu un păhăruţ de tărie cât o halbă naiba ştie pentru ce)

a venit

învăluită

în lumini boreale într-o ninsoare pătată de negru

uite

chiar aici

în schelăria vie a poemului

o fiinţă ciudată – jumătate pasăre-n picaj cu aripa

frântă jumătate

carcasa unui cuvânt pierdut de lumea de sus –

poate era pasărea-spin a nefericirii

care cântă o singură dată în viaţă

poate pasărea-rok a destinului

poate Phoenix înnăbuşit de ceruri greu de străpuns

poate Măiastra închisă-n oţel şi vibraţie

ea a ţipat scurt şi a sfâşiat sufletul

dintr-o dată întunecat

şi amiaza

şi s-a amestecat cu ninsoarea aceea rea cu glodul

de pe orizont

cu albul funebru al lui septembrie

şi sufletul ei era deja greu de atâta durere –

cântărea cât un lăstun lovit cu praştia dar nu era

lăstun –

întunericul pe care l-a adus nu va intra în pământ

ci în tine

în trecutul care te-a trădat

în ADN-ul păsării-rok a destinului care trăieşte

pe credit în tine

cât moartea visează în zarzărul de la poartă

cotropită de somn

ouă de Paşti

poate în cenuşile amurgului

răscolite cu gheara de Phoenix şi de ziua de vineri

ţii minte spune ţii minte

boabele de rouă din ochii lui Dumnezeu

s-au făcut cuvinte

de foc

când au atins florile frunzele buzele însetate

şi a curs fiere şi a sunat a fier mâncat de rugină

cântecul

păsării-spin

dintr-o dată schimbat

în care s-a dizolvat un pic de albastru şi tare

multă tristeţe

şi moarte

şi parfumul morţii de septembrie

s-a spart pe cimentul rece în miriade de raze pătate

şi ele de negru

chiar acolo de unde a plecat tare supărat pe om

Dumnezeu

ai văzut spune ai văzut

cum în ochiul Lui

lumina lină de seară şi-a aşezat corturile

pentru o mie de ani

şi s-a sleit

şi El

a tras oblonul a închis grădinile

şi s-a făcut frig şi tare târziu

şi mirosea tare-a catran

dar a lăsat o ferăstruică deschisă

prin care se mai uită din când în când

la ce a mai rămas din om

şi nu mai ştii dacă

se va mai aprinde pădurea miracolelor din care

ai fost izgonit

şi ai pierdut litere vii din textul copilăriei

şi cuvinte

care deja produceau irealitate şi lumi paralele

pentru zile mai nefericite ca astea

şi nu mai ştii dacă

vor mai înflori

în văzduh în visele cu pasărea-spin cu pasărea-rok

cu Măiastra

cuvintele acelea

dacă vei mai putea rescrie

saga unui război în alb-negru

din măruntaiele unui poem în primejdie

când viaţa o ia razna

şi păsările

se fac întrebări încârligate şi oamenii cartuşe

dum-dum unii în alţii

aştepţi venirea primăverii cu vifor de păsări şi

cântece i/în/luminate

şi oameni subţiaţi de gând

şi anii trec şi trenurile trec

şi ea nu vine şi el nu vine şi voi încă nu v-aţi trezit

şi noi încă nu suntem noi

şi nu există sfârşit

pentru acest vaer amestecat cu uruit de

mecanisme în desfacere

nici acum şi niciodată şi nicăieri

şi vine ea şi nu vrei să-i vezi faţa

să-i spui pe nume

să o aşezi la masă cu tine

şi nu ştii de unde vine cu ea pasărea care s-a aşezat

frântă

învăluită în lumini boreale într-o ninsoare pătată

e negru

chiar aici între plăcile tectonice ale poemului

şi te pune să iscăleşti cu gheara muiată în lumina

rece a minţii

că ai de plătit

în zile şi nopţi

în sânge şi visuri

în bucurii şi tristeţi

talantul târziul exitul

şi vine ea şi zice nevermore chiar aşa chiar

 

zidul de tăcere şi frig – dintre tine şi nimeni

o casă –

undeva o iubită – numai petală şi nor şi ploaie

cu soare

în surdină fred mercury

miros de cafea proaspăt prăjită

umărul dezgolit

eşarfa de zăpadă uitată în fotoliul de paie gata gata

să se aprindă

de la o privire fugară

dar ea nu-ţi mai aparţine pe de-a-ntregul

nici tu nu-ţi mai aparţii pe de-a-ntregul

ai putea să o atingi cu privirea – în casa aceea

care se tot îndepărtează într-un stol

de lăstuni iţit după ploaia cu soare

dar privirea se-ntoarce înfrântă din jarul foarte

rece de sus

şi nu poate să spargă zidul de tăcere şi frig

dintre tine şi nimeni