O bibliotecă a generoaselor inițiative culturale

Biblioteca din Bistrița a împlinit 70 de ani de la înființare. Aniversarea e marcată de un impunător volum, care cuprinde două părți: prima parte este o sinteză referitoare la istoria culturală și la dezvoltarea Bibliotecii Județene și a bibliotecilor din județul Bistrița-Năsăud, iar a doua parte prezintă noua Bibliotecă Județeană „George Coșbuc“ și cuprinde într-un amplu album retrospectiv activitățile proiectate și desfășurate în perioada 2013-2020: extinderea spațiilor de activitate, înființarea de noi filiale, parteneriate și colaborare, evenimente culturale proprii.

Este o „carte frumoasă și gingaș cumpănită“ – vorba poetului. Frumoasă în dublu sens: ca aspect grafic și editorial, dar și prin bogăția și varietatea aspectelor înfățișate, conturând un fragment de istorie literară contemporană, lansări de carte, întâlniri cu scriitori importanți, conferințe și simpozioane aniversare ale marilor scriitori originari din aceste locuri: Andrei Mureșanu, George Coșbuc și Liviu Rebreanu, reeditați cu aceste prilejuri în ediții critice sau selecții reprezentative, secondate de cele mai importante exegeze consacrate operei lor. Aș putea înșira o pagină întreagă de asemenea inițiative culturale, dar eu o să mă opresc la câteva care o singularizează între celelalte biblioteci județene și-i conferă efigia unei instituții naționale. În primul rând donațiile de carte, biblioteci și manuscrise ale unor personalități ale literaturii contemporane: Nicolae Manolescu, Nicolae Balotă, Ion Oarcăsu, Ion Marin Sadoveanu, Mihai Zamfir, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Radu Călin Cristea, Dorin Tudoran, Petru Poantă, Andrei Marga, Zaharia Sângeorzan, Dumitru Dinulescu. Pentru acestea și pentru altele care vor urma, este în curs de amenajare Casa Colecțiilor și a Documentelor patrimoniale. Mă gândesc că o asemenea bibliotecă, depozitara unor manuscrise prețioase, i-ar fi plăcut lui Perpessicius, ctitorul Muzeului Literaturii Române și al revistei „Manuscriptum,“, și ar fi văzut cu bucurie, continuarea inițiativei sale.

În pagini inspirate și bogat ilustrate se apără memoria scriitorilor bistrițeni, aniversați sau comemorați în simpozioane de interes național: mă gândesc la cele consacrate scriitorilor Andrei Mureșanu, George Coșbuc și Liviu Rebreanu. Cu revista România literară, Biblioteca Județeană din Bistrița a avut și are o relație specială pentru că redactorii acesteia au fost printre cei mai importanți colaboratori la asemenea manifestări omagiale, iar în paginile revistei a fost consemnată pe larg desfășurarea lor. Regretatul Vasile Dâncu, din Runcu Salvei, consătean cu directorul Bibliotecii, preotul-scriitor Ioan Pintea, participant la centenarul Coșbuc din 1966, scrie un remarcabil reportaj memorialistic, dar și rânduri pline de mâhnire când aude că poetul Firelor de tort nu-și găsește loc în actualele manuale și programe școlare:„Am auzit că la ora actuală Poetul nu mai este în manualele școlare. Încă nu am verificat personal acele cărți. Dacă-i așa e foarte rău. Nu-i exclus ca în viitoarele manuale școlare să ajungă un meșter din București care, într-o carte apărută în 1996, denigra cu nerușinare pe cel mai ilustru mag al literelor române. Iar aceia care vând străinilor pământul țării, pământ unde vor ajunge lucrători cu ziua strănepoții noștri, ar trebui să-și aducă aminte că există poemul Noi vrem pământ. Dacă îl vom uita pe George Coșbuc, când vom ajunge în Câmpiile Elizee, Apollo ne va lua pe făraș și ne va arunca direct în Hades, ca pe niște gunoaie umane care nu și-au respectat valorile națiunii lor.“

Să nu uit să menționez ultima secțiune a cărții Cartea de onoare cu însemnări autografe, ce ne amintesc din nou de Perpessicius care vorbea de „farmecul manuscriselor“. Sunt multe și diverse semnături, cu însemnări,unele sobre și cu formulări aforistice, cu rânduri meritate de prețuire pentru managerul (mie îmi place mai mult directorul) Ioan Pintea, sau cu stihuiri șugubețe cum este această strofă a regretatului poet basarabean Nicolae Dabija care a fost plăcut impresionat de ospitalitatea bistrițeană:„Din Biblioteca „G. Coșbuc“/ nu-mi vine să mă duc,/ plăcându-mi să citesc avan,/ aș putea să stau aici și-un an,/ ca să mi se limpezească mintea/ de la cărțile și vinul lui Pintea/.“

Ca unul care mi-am petrecut o parte a copilăriei la Salva, un sat de pe malul Sălăuței, legat și de numele lui Coșbuc, pentru că aici a făcut doi ani de școală, m-am bucurat de mai multe ori de invitația de a participa la simpozioanele organizate de bibliotecă și intenționez să donez cărți și manuscrise acestei biblioteci care tinde să devină și un centru de cercetare literară.

________________________________________

1 Biblioteca Județeană „George Coșbuc“ Bistrița-Năsăud, 2013-2020, album retrospectiv: Ioan Pintea (coordonator), Andrei Mic, Florin Săsărman, Camil Hosu, Editura Școala Ardeleană ,Editura Mega, Cluj-Napoca, 2020.