Poemul săptămânii de Gheorghe Grigurcu

amintire

Pe treptele casei de țară tăcuta libație

înrudirea dintre pămînt și pămînt

somnolînd în cenușa duminicii

și nicio piatră despicată de durere pe cer

niciun tren deraiat în drumul spre Paradis

niciun ascuțiș care să dezumfle

enormul balon trandafiriu al după-amiezii

doar strînsoarea în sine a cărnii

văzătoare și lacomă și fragilă

precum ochiul de șoim

doar iubirea în cuibul său păsăresc.