Reviste literare – din sumar

LUCEAFĂRUL (nr. 7) se menține la aceeași cotă valorică: Dan Cristea, la cronica literară, scrie despre Dicționarul de locuri literare bucureștene de Corina Ciocârlie și Andreea Răsuceanu, iar Alex Ștefănescu are în atenție volume de Mihail Gălățanu, Stelian Țurlea, Ștefan Bănulescu, G. Călinescu, Ion Minulescu și Nichita Stănescu; Petre Răileanu face o selecție de texte în care Gherasim Luca vorbește despre Gherasim Luca; Nicolae Iliescu semnează o evocare despre Mircea Nedelciu; Alexandra Ciocârlie publică eseul intitulat Un poet nesăbuit (despre Cornelius Gallus); putem citi grupaje de versuri semnate de Mircea Bârsilă, Miron Kiropol și Radu Cange; la ancheta revistei 30 de ani fără cenzură răspund Adrian Alui Gheorghe, Ioan Radu Văcărescu, Ion Lazu și Cornel Nistea; Linda Maria Baros prezintă lirica unui poet ceh, Jaromir Typlt; recenzii semnează Dan Stanca, Horia Gârbea, Emil Lungeanu, Paul Aretzu, Andrei Moldovan și Andrea H. Hedeș; ca de obicei, artele vizuale sunt ilustrate prin cronica Iolandei Malamen.l Din STEAUA (nr. 7) semnalăm: editorialul lui Adrian Popescu intitulat Lucruri care nu se pot dovedi; textul despre istoria literară a revistei Steaua semnat de Gelu Hossu; poeme de Gabriel Chifu; dialogul despre distopia lumii între Ruxandra Cesereanu și Aurel Codoban, moderat de Laura T. Ilea; comentariul critic Critica pasionantă de Ovidiu Pecican despre Arhitectura memoriei, cartea lui Răzvan Voncu; cronicile literare semnate de Ion Pop, Marius Conkan și Victor Cubleșan; grupajele din poezia contemporană: Rita Dove (traducere de Alex Văsieș), Alta Ifland (traducere de Florin Buzdugan și de autoarea însăși, originară din România și stabilită în Statele Unite); Patru documente inedite din perioada de traducător a lui Lucian Blaga de Nicolae Mareș; în fine, rubrica Jazz context, al cărei titular competent este Virgil Mihaiu. (Cronicar)