Reviste literare, cărți noi

Cu un sumar bogat apare numărul 5-6 al revistei NEUMA: editorialul semnat de Andrea H. Hedeș, Saga. Cântec despre viață și oameni, o poezie de Adrian Popescu cu un titlu care este el însuși un vers, Tot ce a fost afară a devenit înăuntru, pagini din jurnalul lui Gheorghe Grigurcu, poeme de Horia Bădescu, Ion Cristofor, George Vulturescu, Olim piu Nuș felean, proză de Florin Toma, Hanna Bota, Adrian Lesen ciuc, Florin Lo greș teanu, Adrian Necula, eve nimente editoriale în co men tarii critice semnate de An drea H. Hedeș, Horia Gârbea și Andrei Moldovan, ca și ancheta re vistei – Animalele de companie ale scriitorilor.

Din nr. 1 2020 al re vistei MIȘCAREA LITERARĂ, care apare la Bistrița, am reținut grupajul de texte critice consacrate lui Alexandru Macedonski. Semnează Olimpiu Nușfelean (Forța distructivă a cuvintelor), Gheorghe Glodeanu (Al. Macedonski și poezia viitorului), Andreea Zavicsa (Publicistul Alexandru Macedonski despre poezie), Irina Maria Măeruț (Poetul prins la limita unui dincolo de limită), Nicolae Munteanu (Eros și Thanatos macedonskian), Mirabela David (Ieșirea din realitate și arta revalorizării eșecului), Icu Crăciun (Teatrul lui Alexandru Macedonski).

Titluri de interes din VIAȚA RO MÂNEASCĂ (nr. 7): Cât de dulce și frumoasă mai e limba ce-o vorbim? de Nicolae Pre lipceanu, Apo calipsa second hand de Ana Blan diana, Și o botină din cea mai fină, o evocare a lui Emil Brumaru de Ale xandru Călinescu, Mircea (voievod) Ciobanu de Florin Toma.

Am primit la redacție cărți noi: preotul și poetul Nicolae Jinga publică, la Editura Doxolo gia din Iași, o foarte elegantă antologie din poezia sa intitulată Aisberg și încheiată cu un grupaj consistent de referințe critice.

La Editura Gordian din Timișoara apare volu mul postum de poeme Privirea pes te umăr de Oc tavian Doclin, cu o prefață de Al. Cistelecan. l Edi tura Junimea ne-a trimis trei volume: Rebe liune la Chittagong și alte povestiri de Ovidiu Pecican, Cuvinte încrucișate, un roman de Octavian Simu și Pahartrup, un volum-surpriză, căci ni-l înfățișează pe Dan Stanca în ipostaza de autor de versuri.