Publicații literare din țară

 

În afară de revistele foarte cunoscute, de tradiție, aflate în circuitul național de difuzare, apar peste tot prin țară publicații culturale care au un rol benefic: adună condeiele din acea regiune și animă publicistic diverse zone de creație. Astfel, semnalăm eleganta revistă AMFITRION, care apare la Drobeta-Turnu Severin din anul 1995 și este condusă de poeta Ileana Roman. Numărul 1-2/ 2020 este realizat în parteneriat cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale“ din București. Ileana Roman explică demersul editorial inedit al acestui număr tematic, prin care revista s-a transformat într-o tribună a unor studenți de la UNATC: „O grupă de studenți, anul II la UNATC «I.L. Caragiale», București, aflându-se în izolet (cum se exprimă deja un glas de aici), au continuat să converseze on line, la ore fixe, cu profa lor, Valeria Sitaru, în vederea pregătirii pentru examenul de încheiere a semestrului. Tema «de acasă»: studierea rolurilor distribuite din piesele lui Cehov, Pescărușul și Trei surori… A ieșit un corpus de vase comunicante, cele 18 texte fiind de fapt ca unul, ramificabil și transfigurabil, care poartă amprenta autorilor“.

Tot la Drobeta-Turnu Severin apare și RĂSTIMP, revistă trimestrială de cultură și tradiție populară a județului Mehedinți (director Emilia Mihăilescu). Din numărul 3/ 2020 am reținut mai multe articole: „Ceramica neagră de Șimian între memorie și uitare“ de Florian Copcea, „Sânzienele“ de Ion Căliman, „Sub cupola Bisericii din Șișești“ de Titu Dinuț, ca și grupajul de texte despre ieroschimonahul Nil Dorobanțu, personalitate a Bisericii Ortodoxe, de la a cărui naștere s-au împlinit 100 de ani.

AUTOGRAF MJM apare la Craiova din anul 2005, fondată de regretatul prozator Jean Băileșteanu și condusă astăzi de fiul său Mihai Băileșteanu. Numărul 2 (aprilie-iunie 2020) are un sumar bogat și interesant din care menționăm: „Constituirea Asociației Scriitorilor din Craiova“ de Tudor Nedelcea, „Ion D. Sîrbu – Un an după centenar“ de Ioan Lascu, „Ion D. Sîrbu – Trei scrisori, de-acum o jumătate de secol, către cei de-acasă“ de Mihai Barbu, „Horia Stamatu – Citindu-l pe Mircea Vulcănescu“ de Ion Dur, „1968: Schița unui an revoluționar“ de Cătălin Ghiță, „Pirandelliana. Erezia profesională“ de Laszlo Alexandru, „Călătoriile în lumea de dincolo în tradițiile populare românești“ de Ionel Bușe; „Ritualuri alpine“ de Ovidiu Pecican, „Șoriceii din cuști. Camera de alături“ de Horia Dulvac, ca și versuri de Spiridon Popescu și Gela Enea și pagini de proză de Dumitru Augustin Doman și Ion Munteanu.