Poezie de Aurel Pantea

 

Spectral.

Toate sunt privite

de autorități bătrâne

*

Ceea ce mă dizolvă

e rece ca un principiu

și conține timp

*

Liniște, doar zumzetul

aparatului de suferit

de unică folosință

toacă dimineața, mii de bucăți

alburii sunt date pentru consum,

fuioare moi poartă urmele atelajului,

mulți se întorc din excursii nocturne

și se conectează

*

Tu ești lîngă fricile mele,

cînd viața mea trece pe lîngă timpuri

cu lacome guri,

tu ești lîngă fricile mele,

pe tine te presupun căderile mele,

cînd, în golul ce m-ar putea absorbi,

se înșiră, ca niște scări,

surîsurile tale,

lîngă tine iadurile au gurile amuțite

*

De la o vreme,chiar și obiectele

îmi simt singurătatea,

prezentul e atît de dens,

că îmi smulge fața

*

Indescriptibil peisaj,

lașitatea amestecată cu frică,

din egoisme molîi

răzbat rugăciuni,

un șuvoi piroclastic

se scurge în muțenii împietrite

*

Diminețile, aceste depozite reci,

unde se aud respirații bătrîne,

acolo spaimele, ca niște părinți buni,

găsesc miezul însuși al timpului

dintr-o copilărie înroșită de sfioșenii adormite,

mai stai cu mine, mai stai,

curînd va apărea mîna și va desena

chipul abia născutei tale morți

*

Copii în grădină

sunt zilele

și viața atît de intensă,

că și obiectele

ne simt prezența

*

Copii în grădină

sunt zilele

și viața atît de intensă,

că și obiectele

ne simt prezența

*

Ziua,

metal mort,

atîrnă

*

În cele din urmă ne despărțim

de numele noastre,

dar ele continuă cutremurate,

să caute un trup,

și, înspăimîntate, găsesc alte nume,

ca niște neîndurători stăpîni,

în tremurul lor se văd imagini de odinioară,

depărtate, în alte vieți, atinse de oboseli,

și încep să cînte melodii sfîșietoare,

ca toamnele în care iubirile se schimbă la față

și chipurile nu se mai recunosc

*

Curg vieți

din ruinele

acestui apus,

orele tari

nu vor mai ajunge la mine

*

Un spirit de observaţie atroce

ne vede,

nici moartea noastră nu-l poate opri,

limpezile noastre dimineţi

vin din ochii lui,

dragostea mea pentru tine

învie în clipele lui de delăsare,

dar vino cu mine în seri parfumate,

să simţim respiraţiile

dragostelor plecate demult

*

Dimineața,

sunt distribuit,

în pauza dintre ieri și această dimineață,

o mare muțenie, mă îndrept

spre, mă apropii de această liniște,

atît de tăioasă, că acolo ar putea fi

chiar sursa a ceva care mă poate suprima,

altădată, timpul era blînd, mi se scurgea

pe față, vorbea cu vocile prietenilor plecați,

în moliciunile lui își făcea sălaș o mamă ocrotitoare,

acum,

oricîte aș aduna,

nu pot scăpa să nu văd

că mă retrag

într-o memorie însîngerată

*

Vii,

vii spre mine,

o venire ce nu se mai termină,

plec spre tine,

pînă ce nu mai rămîne aproape nimic

din ce eram înainte de nesfîrșita venire a ta,

mă împuținez pe măsura venirii tale

*

Apar și dispar

chipuri

în lumini intermitente,

ultime, fragile

legături le mai semnalează,

sunt ca niște priviri

îngreunate de păreri de rău,

spre puterile tăcute

*

Amurgul din fiecare, crispat ca o pândă

*

Acum , odată cîndva, risipă

o voce povestind, cum se rup

viețile, jarul rămas după intense trăiri

cînd se va stinge, vom conta

pe alte lumini, acum, gîndul cu inepuizabile

călătorii, dar lasă, încă am o inimă, consumul

clipă de clipă răspunde puterilor tăcute,

nesfîrșirea e imaginea în care totul încape

*

Vin privirile peregrine,

se aşează la marginile a ceea ce numesc viaţa mea.

Luminiţe peste un popor de absenţe,

atît a mai rămas, după ce peste zilele mele a trecut

privirea integrală,

acum,

ceea ce a rămas viu în urma acelei priviri

are glas de copil şi umblă rugîndu-se

*

Rămâne un mort în în urma noastră,

în fiecare zi pe care am trăit-o,

fiecare zi cu mortul din ea,

stau așezați calmi,

trecuți cu totul în altă parte,

viețile neprivite vreme lungă

ar putea egala liniștea lor sau a timpului

ce ne mănâncă fețele