Semnal editorial

Colegul nostru Sorin Lavric le face cititorilor plăcuta surpriză a unui nou volum intitulat Defazarea sufletească și alte eseuri (Editura Ideea Europeană). Așa cum indică și titlul, autorul alege pentru demersul său textual eseul, o formă de exprimare literară liberă, care-i îngăduie să-și pună în valoare calitățile prin care s-a remarcat: știința de carte, subtilitatea, bogăția lexicală (e admirabilă atracția lui pentru rostirea plină de adâncimi misterioase ale înțelesului și de miresme rare) și gândirea originală dusă până la frontiere care-l singularizează. Însă, e de observat, mai toate aceste însușiri, atunci când se manifestă în exces, îl fac pe autor să-și piardă o parte din cititori și riscă să se preschimbe în contrariul lor, adică în defecte ale scriiturii. E un pericol de care Sorin Lavric își dă seama și pe care îl asumă. Principalul liant al cărții îl constituie „condiția afectivă“, emoția prezentă în toate eseurile. „Hotărâtoare nu e tehnica scrisului, adică acea îndemânare lexicală grație căreia poți așeza cuvintele după reguli prozodice, ci emoția de la început. Dacă ea se stinge, textul se usucă și moare. Eseurile de aici au sens numai în măsura în care emoția din care s-au născut persistă în ele…“ – este ceea ce mărturisește eseistul într-o notă lămuritoare din deschiderea volumului. l După volumul de critică și istorie literară Poezia românească neomodernistă (din 2018) și după cartea de poezie Lista de așteptare (din 2019), Ion Pop continuă ofensiva sa editorială propunând pe piața de carte un tom masiv, Cărți la alegere. Poeți și poezie, apărut recent la Editura Tracus Arte. Importantul critic literar (dublat, să nu uităm, de un poet de deosebită înzestrare!) precizează într-un argument ce înseamnă acest nou volum al său: „După nu puține ezitări, m-am hotărât să adun într-un volum cronicile literare publicate în diverse reviste vreme de vreo două decenii, adică între anii 2000 și 2019. Sunt, prin forța lucrurilor tot niște «lecturi fragmentare» și pe deasupra dependente, fie și relativ, de ce a putut oferi pe acest parcurs vitrina cu noutăți literare.“

Ne limităm deocamdată doar să semnalăm un proiect cultural de calitate. E vorba de o serie de trei cărți apărute la Editura Ethnologica din Baia Mare, rod al colaborării dintre un scriitor, Marian Ilea, și un artist plastic, Mircea Bochiș. Cărțile arată splendid, merită atenția noastră și, de aceea, într-unul din numerele viitoare ale revistei noastre, vom reveni pe larg asupra acestei originale realizări culturale.