Poezie de Nicolae Ionel

 

IV

O, taină-a tainelor, ascensiune

stelară-a mîinii-n centrul cunoștinței

și pogorîre-a focului ființei,

printr-un canal trupesc, dintr-o genune

mă năvălind acum a dăruinței!

O spargere-a puterii stă să tune

în vertebralul trunchi și să mă-adune

în fulgere cerești atotputinței!

În tunete mă-ntrup și-ntr-un cuvînt

ce, le-ncăpînd, proclamă stihial

ritmul liturgic al chemării Tale,

și, uite, mă primești de pe pămînt,

lucrare-a energiilor tronale,

în suflul, suflu,-al Tău ființial!