A cunoaște

La Editura Muzeul Literaturii Române a apărut în 2019 cartea Povești de trecut vămile. Interviuri cu scriitori de Lucia Negoiță. Cartea de faţă este o a doua selecţie din interviurile realizate în ultimii zece ani, cu prozatori, poeţi, critici, editori, eseişti din ţară şi diaspora. „Acolada“, România literară, „Luceafărul de dimineaţă“ şi „Argeş“ sunt revistele care au sprijinit acest demers. Cele trei sute șaptezeci și două de pagini cuprind interviuri cu patruzeci și doi de scriitori, grupate în două părți: Încă nu e noapte, Seniori și Urme, umbre, portaluri.

Titlurile, de volum sau de capitol, trimit la diferitele grade ale necunoscutului exprimat aici prin cuvinte cheie: urmele, umbrele, noaptea, portalurile, vămile, poveștile de trecut, de trecere. Cine este Necunoscutul? Celălalt. Chiar dacă, paradoxal, necunoscutul este o persoană publică. Lucia Negoiță încearcă să treacă dincolo de personaj, de masca impusă de societate pentru a ajunge la omul aflat dincolo de titlu, nume, renume, funcție, vârstă într-un demers de apropiere, de cunoaștere cu adevărat a celuilalt. Încearcă să treacă vămile spre lumea interioară și, de acolo, având o altă perspectivă, spre lumea literară. Este un efort de recuperare a ființei, de punere în lumină, cu bune și, uneori, mai puțin bune, a celuilalt. Un demers deloc la îndemână, cu atât mai salutar în contextul vieții pe repede înainte în care trăim și al cunoașterii ciuntite a aproapelui prin intermediul rețelelor de socializare sau în contextul în care distanțarea socială întărește distanțarea sufletească ce se înfiripase deja. Prețul pentru trecerea vămilor dintre intervievat și intervievator este, cum altfel, povestea. O poveste ce se întrețese între cei doi autori, gazda și oaspetele, între istoria mare și istoria mică, de familie, personală, dar și, în final, între cititori și cei deveniți eroii acestei cărți.

În fiecare om se află o lume, lumea. Cartea de față este un dans printre lumi. Un balet printre personalități, temperamente, caractere diferite, puternic reliefate, venind din epoci diferite, din medii de formare variate, cu povești de viață remarcabile. Lucia Negoiță s-a pregătit pentru fiecare dintre ele cu perseverența și temeraritatea unui explorator, documentându-se, realizând o hartă detaliată a personalității căreia urma să-i treacă pragul sufletului, nelăsând nimic la voia întâmplării: istorie, cultură, familie, copilărie, studii, mentori, carieră, momente de răscruce, chiar și în cazul scriitorilor de care o legau deja mulți ani de apropiere, de prietenie. Nici chiar în doză homeopatică nu găsim în paginile volumului judecata sau dubla măsură, faptul divers sau senzaționalul. Echilibru, echidistanță, rigoare și bagajul de cunoștințe acumulate în pregătirea interviului sunt însă acolo, prezente. Nu cu ostentație ci cu discreție. Mai mult, pentru a oferi cărții un ritm interior, o curgere de poveste, Lucia Negoiță recurge uneori la un incipit ingenios, alteori la o întrebare dezarmantă, la o sentință ludică, la o formulare deschisă, generoasă, care invită la a spune mai departe sau la a trece la un nivel de confesiune superior, reasigurând asupra mediului cald, sigur, salubru în care se naște confesiunea.

Prima parte a volumului, Încă nu e noapte, Seniori, pune în lumină o perioadă a istoriei și a istoriei literare profund marcate de comunism. Polifonia vocilor intervievate redă, ca într-un puzzle, ceea ce, din fericire, putem numi acum, o altă lume. O lume în care a rămas vie amintirea timpurilor premergătoare comunismului. O lume în care fiecare a recurs la propria soluție de supraviețuire, dar în care, tot prin propriile puteri, a găsit și fărâme de lumină și speranță. Interviul care deschide cartea și acest capitol este interviul document din 1994 cu Petru Dumitriu, prozator postbelic de primă mărime, acordat după trei decenii și jumătate de la fuga din țară, primul său interviu unei televiziuni din Est, și pe care vă invităm să îl citiți. Multe din interviurile din această primă parte a cărții sunt confesiuni cu valoare de document, luminând crâmpeie de istorie, inclusiv literară, pentru acum și pentru mai târziu. Cărți, etape, întâlniri memorabile cu Niculae Gheran, Gheorghe Grigurcu, Aurel Rău, Barbu Cioculescu, Bujor Nedelcovici, enumerăm doar câteva dintre personalitățile intervievate.

A doua parte a cărții, Urme, umbre, portaluri, demonstrează prezentul confesiunii pe tărâmul nou, în formare, al literaturii de astăzi, cu provocările timpului său. O aventură a cunoașterii de sine alături de scriitori precum Irina Petraș, Ioana Pârvulescu sau Maria Pilchin, Gabriel Chifu, Nicolae Oprea, Robert Șerban și încă mulți alții.

Interviurile Luciei Negoiță desenează portretele fine, în peniță, ale unor autori și ale unor lumi de poveste.