Reviste literare

Este remarcabil că, într-un spațiu al publicațiilor literare extrem de aglomerat, o revistă relativ recent înființată, EXPRES CULTURAL, care apare de câțiva ani la Iași, a reușit să-și găsească un profil și un loc al său. Dacă am căuta în cel mai recent număr primit la redacție (nr. 5, mai 2020) prin ce anume se impune revista ieșeană, ar fi de semnalat, în primul rând, pagina a treia, unde, număr de număr, o temă de actualitate este adusă în atenție prin editorialul semnat de directorul Expresului…, poetul Nicolae Panaite, cu puncte de vedere judicioase și echilibrate, și prin opiniile de tranșantă asumare și de bună înțelegere a fenomenului literar, exprimate de unul dintre valoroșii scriitori de acum, Liviu Ioan Stoiciu. Foarte bine scrisă este cronica literară, semnată de Mihaela Grădinaru. După cum un plus al revistei îl constituie prezența în sumar a unor nume de pregnanță ca Gellu Dorian, Adrian Alui Gheorghe, Constantin Pricop, Daniel Corbu și Magda Ursache.

Și în VIAȚA ROMÂNEASCĂ nr. 6 e de citit și de citat editorialul lui Nicolae Prelipceanu, intitulat Prin crimă spre paradis: „Ni s-a spus: da, Stalin a fost rău, dar Lenin era bun. Pe urmă nu ni s-a mai spus, dar am aflat noi că nici acesta nu era un îngeraș, dar atunci, ne spun credincioșii mai vestici, Marx era, totuși, un filozof, el nu îndemna la crimă. Ca să aflăm că tocmai de la el venea îndemnul la crimă și la distrugere și la anihilare a celui care își permitea să gândească altfel.“ De reținut și eseul lui Victor Ivanovici, Moștenirea lui Don Quijote, grupajul Remember Mircea Ciobanu – 80 (semnează Nicolae Prelipceanu și Liviu Ioan Stoiciu), dialogul (realizat chiar de colegul nostru Cristian Pătrășconiu) cu Miguel Angel Gomez Mendoza, poemele semnate de Constantin Abăluță și cronicile literare de Mircea V. Ciobanu, Nina Corcinschi, Gheorghe Grigurcu, Irina Petraș, Ion Pop și Tudorel Urian.