Cărți primite la redacție

Sporește numărul volumelor primite la redacție. Semn că și poșta începe să funcționeze mai bine, după cum și autorii înșiși acum ne pot vizita, aducându-ne cărțile lor. Ceea ce reprezintă un beneficiu adus de relaxare. (Sigur, nu se cade să omitem neajunsurile stării de relaxare: în ultimele zile a crescut, din păcate, numărul celor contaminați!) Semnalăm mai multe titluri, chiar dacă unele din ele nu sunt neapărat apariții editoriale recente. La Editura Basilica din București, a văzut lumina tiparului un splendid și prețios album, Moștenirea brâncovenească de la Mănăstirea Radu Vodă. În același domeniu tematic, Mircea Radu Buta publică lucrarea Însemnări despre Patriarhul Justinian (Editura Renașterea). La Editura Junimea, a apărut volumul de poeme alese Exiști de Karol Wojtyla (traducerea și predoslovia de Nicolae Mareș, cuvânt către cititori de Arhiepiscop Francisco-Javier Lozano). Menționăm alte două volume de versuri: Mircea Petean Poemele Anei/ Annas Gedichte, antologie bilingvă româno-germană (cartea apare sub egida Editurilor Limes și Dionysos). La Editura Diacritic din Timișoara, prozatorul Horia Dulvac ni se înfățișează în ipostază de poet, publicând un volum intitulat Nimeni nu-mi spunea. În fine, să anunțăm și o carte de proză, 10 povești și rețete pierdute prin Deltă de Teodor Hossu-Longin, cu 100 de fotografii de Valeriu Leonov (Editura Hyperliteratura). Lectură plăcută.