Revista revistelor: Steaua (nr. 2, 2020)

În STEAUA nr 2 citim cu interes scrisoarea deschisă pe care Adrian Popescu, unul dintre ce mai importanți poeți de astăzi, i-o adresează lui Mihnea Bâlici (tânăr colaborator, după cum înțelegem, al unor publicații literare). Acesta din urmă, foarte sigur pe el, în revista Observator literar (unde altundeva?!) „scrie negru pe alb“: „Trist este doar faptul că s-a întâmplat ca autorul premiat pentru debut să fie mai relevant pentru viața literară decât cel care a câștigat premiul Opera Omnia“. E vorba, să precizăm, despre Premiul „Mihai Eminescu“ de la Botoșani pentru Opera Omnia, care a revenit poetului Ovidiu Genaru, și despre premiul pentru debut, de la Ipotești, care i-a fost acordat Anastasiei Gavrilovici. Este admirabilă solidaritatea pe care redactorul-șef al revistei din Cluj, în scrisoarea deschisă amintită, i-o arată lui Ovidiu Genaru, poetul extraordinar, capabil de reinventări care îl mențin mereu în prim-planul literaturii noastre. După cum admirabilă este și lecția de poezie reprezentată de același text, arătând din partea lui Adrian Popescu o cunoaștere de profunzime a fenomenului poetic și o remarcabilă finețe analitică. Dar ne îndoim că pledoaria sa va fi auzită de cel căruia îi este adresată. Când punctele de vedere susținute de preopinent sunt atât de radical diferite de ale tale (spunem atât de radical diferite și nu de o stupizenie aberantă, așa cum am fi tentați, ca să păstrăm și noi tonul civilizat, de bun creștin adoptat de Adrian Popescu în această polemică!), atunci e clar că nu ai cum să te faci înțeles de celălalt: căci nu aveți același sistem de referință valoric, nu vorbiți aceeași limbă, nu faceți parte din aceeași lume. Din același număr al revistei Steaua, am reținut și Focus-ul consacrat lui Andrei Codrescu (semnează Alexandru Balm, Ana-Maria Parasca, Ruxandra Cesereanu și Maria Barbu), dialogul lui Corin Braga cu Cristian Presură despre lumi secundare, ca și cronica în care Victor Cubleșan, temându-se probabil să nu fie luat drept conformist, caută cu stăruință defecte într-o carte recentă care a fost elogios primită de critica literară.