Criteriul estetic a murit!

O idee prostească tulbură bietul nostru spațiu literar și face victime. Seamănă cu o stihială fantomă care bântuie dusă cu pluta. Ea se exprimă cam așa: criteriul estetic e pe cale să-și dea duhul sau chiar a murit, în orice caz, el nu trebuie lăsat să mai opereze în judecarea scrisului literar, în evaluarea unei opere oarecare, a venit momentul să fie înlocuit cu altceva. Desigur, promotorii ideii uită să ne spună cu ce. Potrivit acestei convingeri, între operele lui Michelangelo, Rafael, Goya, Bosch, Picasso, Brâncuși sau van Gogh, pe de o parte și, pe de alta, o banană expusă pe o pânză (banană care, după câteva zile, e mâncată de colecționarul de artă sau de însuși „artistul“ care a „creat“-o!) nu există nicio diferență sau, dacă există, e de preferat cea din urmă, banana „artistică“. Și, de asemenea, ascultând de aceeași logică, oricare inscripții de pe pereții toaletelor publice pot, la limită, să-și aroge statutul de creație literară. Apariția unei asemenea idei nu înseamnă nicidecum vreo formă de avangardism, o modalitate de a sparge tiparele, de a demola pentru a construi înnoitor. Toate experimentalismele sunt legitime numai și numai dacă se petrec în interiorul actului artistic. Or, de data aceasta, avem de-a face cu o stupidă și absurdă ieșire din cadru. Este o inacceptabilă decădere, o dezamăgitoare întoarcere la un soi de primitivism/ de beoțianism/ de rudimentarism, o rătăcire și, în fond, o tentativă, voită sau iresponsabilă, de a lovi arta în însăși esența ei. Este sindromul întristător al unei mari crize de creativitate, denotă o sărăcire lăuntrică, o epuizare tocmai a acelor resurse ale umanității care au făcut-o performantă: subtilitatea simțirii și subtilitatea expresiei. Totdeauna, în artă, a contat, a făcut diferența excepționalitatea. Și, totdeauna, arta a reprezentat încercarea dramatică și izbutită a insului de a-și depăși condiția, de a-și învinge precaritatea, creând ceva care, prin profunzimea gândului, prin frumusețe și perenitate, sugerează mai-mult-decât-omenescul.