Apariții editoriale recente

La Editura Muzeul Literaturii Române vede lumina tiparului un volum special: Un nou „optzecist“. Studii în onoarea profesorului Nicolae Manolescu la 80 de ani. Autorii precizează în prefață intențiile lor editoriale: „Volumul de față onorează împlinirea vârstei de 80 de ani de către marele critic, istoric literar și eseist Nicolae Manolescu.(…) Corpul profesoral al Catedrei de Istorie a literaturii române, ulterior de Studii literare românești, astăzi un «colectiv» (numeros) în interiorul Departamentului de Studii literare (emblemă generică sub care sunt reunite și fostele Catedre de Literatură universală și comparată și de Teorie a literaturii), îl omagiază ca pe o personalitate emblematică a filologiei, a literaturii și culturii noastre. (…)Formula cărții este cea a unei «Festschrift», culegere de texte «în onoarea…», autorii contribuind cu studii din raza lor de specializare.“

La Editura Neuma apare antologia de versuri Noaptea, statuile întineresc – poeți străbătând Bucureștiul, noaptea. Este al treilea volum dintr-o serie pe care Filiala București-Poezie a Uniunii Scriitorilor a realizat-o cu sprijinul Primăriei Municipiului București prin Muzeul Național al Literaturii Române. Antologia cuprinde poeme pe temă dată semnate de 53 de poeți, membri ai acestei filiale bucureștene.

Tot Editura Neuma publică și volumul Ore astrale. Volume de literatură contemporană, prin care Horia Gârbea continuă asaltul său literar purtat pe mai multe paliere. De data aceasta el își adună comentariile critice pe care le-a consacrat unor apariții editoriale recente din genuri diverse: poezie, proză, critică literară și eseu. Autorul mărturisește în cuvântul introductiv: „Dintotdeauna mi-au plăcut cărțile, cele de literatură în mod special. Dar mi-a plăcut și să le comentez, să-mi spun sau scriu părerea despre ele, să le caut interpretări. Dar și să cunosc autorii în ființa lor lăuntrică. Despre un om care scrie poți afla, fără să-l cunoști direct, mai multe decât despre o persoană, chiar apropiată, care nu are o operă scrisă. Despre un personaj poți afla mai multe decât despre o ființă vie.“ Citind cartea, ne convingem că Horia Gârbea are înzestrare critică.

Semnalăm și câteva volume de versuri: O lume fără aștri (Editura Timpul) și Viața e silueta pe care o pierzi odată cu mama (Editura Princeps Multimedia) de Florentin Palaghia, dar și Înflorirea frigului (Editura Junimea) de Gheorghe Vidican.