Rebut

Continuăm seria pseudo-poeților rămași, mental și literar, la 1820, cu o mostră din „creația“ lui Eana Petru. Am spicuit din volumul Poezii, apărut la Editura Focus (dintr-o localitate neprecizată), în anul 2016.

Om și pom

Omu-i om dacă gândește

Pomu-i pom dacă rodește

Omul rău și chinuit

E ca pomul ne-nflorit

Sufletul care se-npute (sic!)

E ca pomul fără fructe

Omul care e nerod

E ca pomul fără rod

Pomul care s-a uscat

E ca omul cu păcat

Om și pom se-ascund, se tem

Și sfârșesc ca un blestem

Umbra omului apune.

Lemnul pomului rămâne

Amândoi se uscă (sic!) vii

Fără flori, fără copii.

Credem că nu mai e nevoie de nici un comentariu.