Poezia „Română Contemporană în China”

Primim la redacție, prin bunăvoința doamnei Ana Blandiana, un elegant volum apărut în China care este consacrat literaturii noastre: antologia Poezia Română Contemporană. Deschizându-se cu un amplu studiu introductiv care oferă o panoramă edificatoare privind caracteristicile și evoluția liricii noastre din secolul XX, antologia propune cititorilor chinezi eșantioane din creația a 43 de autori: Lucian Blaga, Maria Banuș, Ștefan Aug. Doinaș, Nina Cassian, Petre Stoica, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Gheorghe Grigurcu, Cezar Baltag, Dan Laurențiu, Emil Brumaru, Ileana Mălăncioiu, Angela Marinescu, Cezar Ivănescu, Ana Blandiana, Gabriela Melinescu, Virgil Mazilescu, Nicolae Prelipceanu, Adrian Păunescu, Ion Drăgănoiu, Dorin Tudoran, Adrian Popescu, Ion Mircea, Vasile Dan, Mircea Dinescu, Ioan Flora, Cassian Maria Spiridon, Liviu Ioan Stoiciu, George Vulturescu, Carolina Ilica, Nichita Danilov, Lucian Vasiliu, Magda Cârneci, Gabriel Chifu, Marta Petreu, Mircea Cărtărescu, Daniel Corbu, Ioan Es. Pop, Bogdan Ghiu, Radu Andriescu, Ruxandra Cesereanu, Anca Mizumschi, Amalia Stănescu. Așa cum se vede din simpla enumerare a autorilor, antologia dovedește o cunoaștere în amănunt a poeziei noastre și reprezintă o hartă surprinzător de exactă a acesteia, absențele semnificative fiind foarte puține. Nu e de mirare o asemenea performanță, dacă spunem că autorul antologiei este Gao Xing, un excelent traducător și un fin cunoscător al literaturii române, intelectual de marcă și prieten al țării noastre, o personalitate care are la activ importante realizări editoriale menite să apropie cele două literaturi.