Rebut

Unele sub-producții literare nu au nevoie de multe comentarii. Ne rămâne numai dificultatea de a selecta, pentru cititorii noștri, o mostră.

În numărul de față, vă propunem un text din bogata activitate a lui Alexandru Cristian Miloș; mai exact, din volumul (bilingv!) Universul în mâini/ L’Universo nelle mani, apărut la Editura Solon, Bistrița, 2019.

Astronauți americani

Pe masa terestră picioare,

În spațiul cosmic

Creiere, rachete –

Și-n rest, doar mărunțiș!…

Vă scutim de versiunea italiană: traducerea poate multe, dar nu și să transforme non-poezia în poezie.