Noutăți editoriale

Semnalăm două titluri valoroase din domeniul criticii și istoriei lite­rare: ediția a doua, la Editura Polirom, a cărții lui Eugen Negrici, Literatura română sub comunism, și volumul Linia de contur, semnat de colegul nostru Daniel Cristea-Enache; într-o haină tipografică impresionantă prin eleganță și bun-gust, acest din urmă tom publicat la Editura Spandugino reprezintă o apariție-eveniment, care cuprinde în cele 737 de pagini ale sale o selecție din cronicile dedicate prozei de cel mai important cronicar literar al momentului. Înregistrăm și o adevărată ofensi­vă a poeziei. Astfel, la Editura Junimea, Grete Tartler publică o semnificativă antologie din opera sa poetică, cu titlul Versuri și uscate. Un volum nou de versuri, care arată impecabil grafic și este „creat cu pasiune și cu savoir-faire“, ne propune Liliana Ursu: Fericita lumină, sub egida Editurii Baroque Books & Arts. Horia Gârbea își adună poemele scri­se pentru Turnirul de poezie organizat de Uniunea Scriitorilor (edițiile 2018, Alexandroupolis și 2019, Alicante) într-un volum intitulat Pisica din Kavala, care vede lumina tiparului la Editura Neuma. O antologie din cărțile sale de până acum ne oferă și poetul Nicolae Popa: culegerea se numește O mie de ani cu fața la soare și apare la Editura Arc din Chișinău, cu o prefață de Eugen Lungu. Și, fiindcă am prezentat aici câteva cărți care și grafic sunt admirabile, se cuvine să menționăm încă o astfel de realizare tipografică de excepție: albumul Familia regală la Iași. The royal Family in Jassy 1916-1918, ediția a III-a, care îi are autori pe Aurica Ichim și Sorin Iftimi și a apărut la Editura Dark Publishing. Lectură plăcută!