Proiectele culturale ale Uniunii Scriitorilor – sesiunea de toamnă, 2019

Este binevenită, din timp în timp, o trecere în revistă a principalelor proiecte culturale organizate de Uniunea Scriitorilor. Astfel, să vedem ce s-a întâmplat și ce urmează să se întâmple în această toamnă. Așa cum am informat la timpul cuvenit, în luna septembrie, la Casa de creație a USR de la Neptun, a avut loc a treia ediție a reuniunii Literatura tinerilor. Sub acest nume a stat un program complex dedicat tinerilor autori, care a cuprins conferințe, dezbateri, un maraton de lecturi din literatura tinerilor dotat cu premii, ca și un concurs de volume în manuscris și altul de burse de creație (valoarea bursei acordate de Uniunea Scriitorilor este de 1.500 de lei lunar, sumă netă, timp de un an de zile, pentru realizarea unui proiect literar). Apoi, a avut loc ediția a VIII-a a Turnirului de poezie, desfășurat anul acesta în Spania (cronica evenimentului poate fi citită chiar în acest număr al revistei). Tot în acest număr al Rl sunt consemnate alte evenimente culturale remarcabile, care s-au derulat în țară: Colocviul de proză la Alba Iulia (ediția a XII-a), care acordă și premii pentru volume de proză apărute în anul octombrie 2018-octombrie 2019; Întâlnirile României literare la Bistrița (cu prezentarea Listei canonice pentru poezie și proză în ultimul secol, proiect al revistei noastre); Interferențe literare româno-maghiare, la Târgu Mureș. Chiar în aceste zile se acordă la Galați premiul „Steaua Dunării“, inițiat de filiala locală a USR (președinte Corneliu Antoniu); premiul se află la a doua ediție (laureatul din 2018 fiind Gheorghe Grigurcu). În fine, în seara de 8 noiembrie, la Iași, va avea loc a IV-a ediție a premiilor Scriitorii anului, iar în 8 decembrie România literară va premia Cartea Anului aleasă de redactorii revistei. Această simplă enumerare demonstrează cu prisosință că activitatea culturală a Uniunii Scriitorilor este una deosebit de complexă și diversă, cu numeroase puncte de interes, în efortul de a susține literatura română de astăzi, în pofida vremurilor deloc favorabile.